Pargas kan blicka framåt

Pargas stad har ett tufft år bakom sig. Året kan nästan beskrivas som prövningarnas år för Pargas stad. Nu när man blickar bakåt, kan man konstatera att Pargas klarat av att hantera prövningarna och hittat vägar att komma vidare. Nu väntar möjligheternas år för Pargas stad.

År 2019 kommer att innehålla mycket politik. Riksdagsval hålls i april och Europaparlamentsval i maj. Också vägval kring en eventuell vård- och landskapsreform kan bli aktuella. Utöver det här kommer helt vardagliga politiska frågor att finnas på agendan. En sak som aldrig kommer att bli färdig är kommunernas ekonomi. Varje år, även i framtiden, kommer balanseringen av ekonomin att finnas på dagordningen.

Ibland kan till och med det omöjliga göras möjligt.

Det som Pargas kommer att vinna på de närmaste åren är de synliga satsningarna på markplanering. Ju mera man jobbar med markplanering, desto större är utdelningen efter några år. Vill Pargas profilera sig ännu starkare, kunde man fundera på att lyfta fram användningen av strandlinjen i Pargas centrum och områden kring centrum. Allt ska inte bebyggas, men utrymme för utveckling av stränderna finns.

Tillbaka till utmaningarna. Ibland får man känslan av att det finns mera problem inom det kommunala, än det finns inom den privata sektorn. Det här stämmer nog inte. Inom det kommunala förstorar man ofta problemen. Det här görs för att det kan finnas ett politiskt behov av att göra det. Det är det enklaste sättet att få synlighet. Media är heller inte dålig på att lyfta fram och bevaka speciellt kommunala problem.

Alla parter skulle vinna på att jobba för att problemen avvecklas och möjligheterna utvecklas, inte tvärtom. Medias roll är att bevaka, återge händelser i samhället och ge rätt bild av vad som sker. Det här innebär också att alla nyheter inte är goda nyheter. Media har bland sina många roller också en viktig roll i att vara med och lyfta fram möjligheterna. Alla aktörers insats behövs, för att skapa möjligheter och en positiv utveckling.

Inför nästa år kan vi alla bidra till att göra Pargas till ett ännu bättre ställe. Det sker inte med att försöka gömma problem som uppkommer, för sådan kommer det att finnas, utan genom att fokusera på att lösa dem så snabbt som möjligt, så att 90 procent av energin och tiden kan sättas på att utveckla möjligheterna. Företagarna, föreningarna och staden kunde göra en gemensam lista på möjligheterna i Pargas.

Inställningen är många gånger avgörande. Går man in för en positiv attityd eller väljer man att gå omkring och vara sur, så där bara för säkerhets skull.

Ibland kan till och med det omöjliga göras möjligt. Det har Pargas IF:s skidsektion visat genom att ordna skidtävlingar fast det inte finns snö. Det här visar på att det finns företagsamhet och beslutsamhet i bygden.

En fröjdefull jul och ett positivt nytt år tillönskas alla och envar!

Tom Simola
ansvarig utgivare och VD

tom.simola@aumedia.fi