Tom skolgård

Pargas förbereder sig på epidemin

Corona
26.3.20 0
I Pargas hälsocentral har man sett över sina rutiner på grund av coronaviruset. En synlig åtgärd är att det nu finns en skild ingång för alla infektionspatienter. Man har också delat in personalen i två

VECKANS TIDNING

PK:s e-tidning

Våra sociala medier

Fartyg i våra vatten

Pargas Kungörelser