Lokaltidningen till er tjänst

Efter sju timmar av diskussion, gruppanföranden och omröstningar bestämde man sig i tisdags kväll för att ajournera fullmäktiges budgetsammanträde – och återuppta det i dag torsdag med start klockan 16.00.

Då får fullmäktigeförsamlingen ta ny sats och bena av budgetens investeringsdel – samt riskera att gå miste om luciakvällens begivenheter.

I och med att budgetsammanträdet tog paus, kommer den slutliga budgeten för 2019 att presenteras på Pargas Kungörelsers webbplats pku.fi – precis som luciakvällen för den delen. Har man inte möjlighet att närvara, står lokaltidningen till tjänst.

Glöm inte heller att PK är mera än ”bara” en papperstidning. Vi är ”med” och närvarande på många olika sätt i lokalsamhället.

En i sig mycket välkommen diskussion om lokaltidningens roll blossade nämligen upp under veckoslutet på ett aningen oväntat ställe, då en artikel med Pargaskoppling i grannstadens lokaltidning, Kaarina-lehti, tog en spännande vändning på diskussionssidan ”Skärgårdens solsida” på Facebook.

Det är antagligen på sin plats att kort referera vad som diskuterades – och samtidigt passa på att korrigera åtminstone ett av de felaktiga påståenden som dök upp under diskussionen.

Det finns mer Pargasnyheter i Kaarina-lehti än i Pargas Kungörelser.

Där är det nog svårt att hålla med. Samplet av Kaarina-lehti som distribueras i Pargas (storspridningsnummer sex gånger om året) är dessutom knappast representativt för tidningen som helhet. Det är rätt självskrivet att man väljer att fokusera också på regioner utanför det egentliga kärnområdet då tidningen delas ut på ett bredare geografiskt område.

Som en parentes kan man konstatera att i Turun Seutusanomat Itäs senaste nummer (daterad 5.12) ingår Pargas en gång – på pärmen där kommunerna man bevakar räknas upp. På deras webbsajt är den senaste Pargasnyheten (som egentligen handlar om turism och S:t Olavsleden i bredare bemärkelse) daterad 23 oktober.

Däremot kom också en hel massa konstruktiv feedback fram i diskussionen – säkert också sådant som vi kommer att ta till oss.

Därför vill jag passa på att påminna om att man mer än gärna också får ge feedback direkt till oss – till exempel på vår Facebooksida, per e-post, telefon, sms, whatsapp-meddelande, Twitter, brev eller fast genom att titta in på redaktionen om man så vill.

Glöm inte heller att PK är mera än ”bara” en papperstidning. Vi är ”med” och närvarande på många olika sätt i lokalsamhället, på webben, i sportsändningar…

Att grannstaden syns och hörs i en annan lokaltidning är för övrigt sällan något negativt – och som motvikt till ”grannens” intervju med förbindelsebåtsskepparen Jan ”Bambu” Eriksson kan vi presentera en intervju med Pargasbördiga hockeypensionären Ville Vahalahti som bestämt sig för att slå ner familjens bopålar i S:t Karins.