Inget napp i Pargas heller

Kampanjen Työnimi (Arbetsnamn) som koordinerats av yrkeshögskolan Diakonia hittade hem också i Pargas. Det handlar om en kampanj vars målsättning är att främja sysselsättningsläget hos landets romska befolkning.

För två veckor sedan publicerade PK namnen på de sökande till ekonomichefstjänsten och bland namnen fanns ett som fick en observant läsare att haja till. Företagscoachen och ekonomie studerande Dimitri Hagert var en av de sökande – men det visade sig faktiskt att det sist och slutligen handlade om Jari Sarasvuo. Sarasvuo har på Twitter i går använt aliaset Dimitri Hagert – och då kampanjen offentliggjordes kom det fram att han var en av fyra kändisar som skickat in arbetsansökningar under falskt namn men med sin riktiga CV. Utan att få napp.

Romer har i vissa fall till och med uppmanats från arbetskraftsmyndighetshåll att anta ett namn som motsvarar majoritetsbefolkningens då de söker jobb.

Projektchefen Mikael Mertsi Ärling konstaterar i kampanjens pressmeddelande att diskrimineringen av romer på arbetsmarknaden ofta konkretiseras i namnet. Därför tar många romer till sig ett fingerat namn då de söker jobb, därav också kampanjens namn ”arbetsnamn” – eller på finska työnimi.

Romer har i vissa fall till och med uppmanats från arbetskraftsmyndighetshåll att anta ett namn som motsvarar majoritetsbefolkningens då de söker jobb.

Diskrimineringen är ett av de största hindren för romer att få jobb. Enligt minoritetsombudsmannen har över hälften av de romer som sökt jobb råkat ut för någon form av diskriminering.

Det finns ingen officiell statistik över rombefolkningens sysselsättning, men enligt uppskattning går mellan 40 och 60 procent av romer i arbetsför ålder arbetslösa. Även högt utbildade romer har svårt att hitta jobb.

Förutom Sarasvuo deltog också journalisten och mediamångsysslaren Tuomas Enbuske, ex-modellen och nuvarande grafikern och företagaren Anne Kukkohovi samt cateringföretagaren och programledaren Meri-Tuuli Väntsi i kampanjen.

Alla fyra svarade på arbetsplatsannonser med typiska romska namn, men med sina egna CV:n. Syftet var att kartlägga hur namnet påverkar chanserna att få jobb. Kvartetten skickade in sammanlagt 54 arbetsansökningar – men ingen av dem kallades någonsin till intervju.

Kampanjen är en del av det riksomfattande Nevo tiija – ny tid-projektet, som koordineras av yrkeshögskolan Diakonia. Kommuner, städer, läroanstalter och organisationer på olika håll i landet deltar också i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden ESF.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi