Ett budgetfullmäktige utan like?

Om en knapp månad blir det julafton för många och, tja, svart tisdag för andra. Det kan man med all sannolikhet säga redan nu om årets sista fullmäktigesammanträde som äger rum den 11 december.

Stadsstyrelsen har försatt fullmäktige i en aningen obekväm sits med sitt gröna ljus för ett (nytt) aktieköp i Arkea. Eller det handlar alltså inte den här gången om Arkea Ab, utan det fantasifullt namngivna Kaarea Ab, som är tänkt att bli den enhet som producerar tjänster för sina kunder (kommuner och sjukvårdsdistrikt samt samkommuner) som en anknuten enhet eller in-house-enhet.

Högst 180 000 euro tillåter stadsstyrelsen att de här nya aktierna, som skulle ge en 10,47 procents andel i Kaarea, får kosta. Arkea Ab ska framöver fungera på den öppna marknaden och fortsättningsvis konkurrera om olika uppdrag.

Vem som får sin julklapp ett par veckor innan dagen D är däremot den stora frågan.

Nu är bara problemet det, att det är fullmäktige som ska godkänna det här tilläggsanslaget på (högst) 180 000 euro då man behandlar budgeten den 11 december. Grundadet av Kaarea Ab sker i samband med Arkeas bolagsstämma den 23 november.

I stadsstyrelsen blev det i alla fall en omröstning, där rösterna föll åtta mot tre för att staden går in för att köpa de nya aktierna. SFP, Samlingspartiet och De Gröna röstade för ett nytt aktieköp, SDP och Vänsterförbundet emot.

Håller gruppdisciplinen i det här ärendet i fullmäktige är det 26–9 i röster och klappat och klart.

I maj 2017 gav först stadsstyrelsen och den 6 juni 2017 också fullmäktige klartecken för köpet av de ursprungliga Arkea-aktierna för 15 000 euro, som i och med det pågående rättsfallet i marknadsdomstolen kan resultera i en tilläggsräkning på 200 000 i form av påföljdsavgift för brott mot lagen om offentliga upphandlingar, eftersom Pargas aktieinnehav på 0,12 % i Arkea inte är tillräckligt betydande för att man kan anse att Pargas har verkligt inflytande i bolaget.

Slutnotan kan med andra ord landa på nästan 400 000 euro, vilket åtminstone äter upp två års tilltänkta Arkea-inbesparingar (staden hade i juni 2017 räknat med att spara 213 000 euro om året med Arkea-arrangemanget). Efter det återstår fem år av avtalet som sträcker sig till 2024.

En annan långkörare som garanterat kommer att dyka upp på budgetfullmäktige är den om Sunnanbergs skolas nybygge. Prislappen har skiftat från 1,5 miljoner till 2,2 miljoner den senaste tiden – och i och med landskapsmuseets nej är man i praktiken tillbaka på ruta ett i skolfrågan.

Att det blir diskussion om både Arkea och Sunnanberg den 11 december är säkert. Vem som får sin julklapp ett par veckor innan dagen D är däremot den stora frågan. Blir det bara diskussion, eller blir det också verkstad?

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi