Statligt, kommunalt och privat möts i fiberprojekt

Potentiella områden. I Pargas handlar det om de fem områden som på kartan är märkta med lila och blå färg. Foto: Mikael Heinrichs

Partel ordnar fiberinfokvällar under februari – och hoppas kunna börja bygga ut fibernätet redan i vår.

I samband med stadsstyrelsens och fullmäktiges budgetbehandlingar klubbades en investering på 600 000 euro fördelat på två år (2019 och 2020) igenom. Den potten utgör en knapp tredjedel av den totala investeringen på omkring 2,5 miljoner euro – en investering där tidigare Kommunikationsverket (nuvarande Transport- och kommunikationsverket Traficom) och det lokala telefonbolaget Partel deltar.

Ingen annan intresserad

Att det är just Partel som är den privata aktören som valts att förverkliga byggandet av fibernätet har sin grund i den anbudsrunda som Egentliga Finlands förbund utförde under fjolåret.
Partels vd Svante Olofsson konstaterar att Pargas Telefon Ab var det enda bolaget som lämnade in en offert för byggandet i de sju områden som valts ut som stödberättigade.

Det har framförts en del kritik mot valet av operatör, men faktum är att alla aktörer hade sin chans att delta i offertrundan – och valde att inte göra det.

– De stora aktörerna är inte intresserade, eftersom det här i glesbygden handlar om mycket längre återbetalningstider än i de stora tätorterna för den som bygger. På de nu aktuella områdena talar vi om upp till 24 års återbetalningstid om de förverkligas, säger Olofsson.

Viktig satsning från stadens sida

Stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP), är inne på samma linje: det är inte Partels fel att ingen annan är intresserad av att förverkliga fiberanslutningar på de berörda områdena.

– Jag ser det här som en viktig satsning också från stadens sida på periferin. Förr i tiden var det vägbelysning och ljuspunkter det handlade om i de mer perifera delarna då det satsades, nu är det mer moderna satsningar det är frågan om, säger Holmberg.

Han konstaterar att den här satsningen rimmar väl med stadens strategi och att moderna förbindelser mer eller mindre är ett krav också för trivseln i dagens samhälle.

– De tekniska apparaterna utvecklas med stormsteg och kräver allt bättre dataförbindelser. I dagens läge fungerar det rätt bra med trådlösa förbindelser, men då trafikmängderna ökar krävs andra lösningar.

Flest berörda hushåll i Korpo

De områden som nu är aktuella är Sunnanberg, Hoggais, Lielax, Simonby och Tervsund i Pargas samt områden i Nagu och Korpo.

– I själva verket är det området i Korpo som sett till antalet fast bosatta hushåll är det mest omfattande med 228 stycken. Totalt finns 668 hushåll i de sju områdena som är aktuella, påpekar Olofsson.

Han påminner om att 5G inte kommer att vara saliggörande i skärgården och på glesbygden – basstationernas räckvidd är så kort att det på inget vis är realistiskt att tänka sig ett heltäckande 5G-nät i glest befolkade trakter.

Hoppas på många frågor

Hushållen i de berörda områdena (Sunnanberg, Hoggais, Lielax, Simonby och Tervsund) samt Nagu och Korpo har fått inbjudan till de infotillfällen som ordnas med start redan nästa måndag i stadshuset i Pargas. Det blir ytterligare två infotillfällen i Pargas i slutet av februari och skilda tillställningar ordnas också i Framnäs i Nagu samt kommunalgården i Korpo.

– Vi hoppas förstås att så många som möjligt har möjlighet att komma och förbereder sig med frågor som vi gärna svarar på, säger Olofsson.

Han medger att tidtabellen är stram – för att man ska kunna förverkliga byggandet i områdena krävs att minst 50 procent av hushållen i området ansluter sig innan den sista mars.

– Jag har också tidigare uttalat förhoppningen om att vi kan göra Pargas till Finlands främsta digitala samhälle och det vill jag hålla fast vid, säger Olofsson.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi