Pargas höjer inte skattesatsen

Skattesatserna hålls. Stadsstyrelsen röstade om inkomstskattesatsen, men föredragningens 19,75 står kvar också nästa år. Foto: Mikael Heinrichs

Inkomstskatteprocentsatsen ska fortsättningsvis vara 19,75 i Pargas.

Det slog stadsstyrelsen fast i måndags.

– Beslutet fattades efter en diskussion som ledde till en omröstning där jag själv kom med ett motförslag om att höja skattesatsen med en halv procent till 20,25, säger stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg, SFP.

Föredragningen av stadsdirektör Patrik Nygrén utgick ifrån en oförändrad skattesats på 19,75.

Kurt Lundqvist, även han SFP:are, gjorde ett kompromissförslag mellan Holmbergs och Nygréns, och föreslog 20,00 men hans förslag fick inget understöd.

Då det blev omröstning mellan Holmbergs och Nygréns förslag vann Nygréns, alltså bibehållen skattesats, med siffrorna 7–4.

Socialdemokraterna Widar Nyberg och Maria Lindell-Luukkonen samt Nina Söderlund, Vf, röstade med Holmberg, medan övriga SFP:are, Saml och Gröna röstade enligt föredragningen.

– Jag är orolig för stadens ekonomi och tycker att vi inte kan riskera ett tredje år med minusresultat, motiverar Holmberg sitt förslag.

– Såsom budgetramen för nästa år ser ut får vi det nätt och jämnt att gå ihop, och då krävs inbesparningar för hundratusentals euro, och några löneökningar har inte staden heller räknat med.

Höjdes senast för sex år sedan

Skattesatsen har varit densamma, 19,75 procent, sedan 2013 då den höjdes med 0,5 procentenheter.

Innan det, 2012, var Pargas skattesats exakt landets medeltal. Efter höjningen 2013 var den 0,37 procentenheter över de finländska kommunernas medeltal, men numera är den aningen lägre än landets medeltal. Den genomsnittliga skattesatsen i Finland för i år är 19,84 procent, då den lägsta är 16,5 procent och den högsta 22,5.

De senaste årens underskott har minskat på Pargas ackumulerade överskott i snabb takt, konstaterar ekonomichef Petra Palmroos i sin beredning av ärendet.

Resultatet för år 2018 slutade på ett underskott om 1,9 miljoner euro och prognosen för i år är ett underskott på cirka 6,8 miljoner euro. På plussidan kan staden räkna med inkomstskatter och fastighetsskatter, som staden kan påverka, och andelarna av samfundsskatter och statsandelar, som är sådant som staden inte kan påverka.

Nu utgår man ifrån att Pargas också under 2020 ska ha 15 200 invånare. I slutet av 2018 var invånarantalet 15 285. Med ett sådant invånarantal ska en skattesats på 19,75 räcka till för att staden ska kunna självfinansiera investeringar på 4,7 miljoner. Däremot räcker pengarna inte till för att avkorta på stadens skuldbörda.

Fastighetsskatterna bibehålls såsom tidigare, och de fastslogs utan omröstning. Den allmänna fastighetsskatteprocenten är 1,50 och skatten för stadigvarande bostad är 0,47 procent.

Stadsfullmäktige slår slutligen fast skattesatserna vid sitt följande sammanträde.

Nylund blir teknisk chef

Samhälls- och diplomingenjören Jonas Nylund blir Pargas stads tekniska chef. Han är bosatt i Åbo.

Nylund valdes bland 12 sökande. En rekryteringsgrupp hade intervjuat de 11 som fyllde behörighetskraven. Tre av dem sändes till Mercuri Urval för lämplighetsbedömning.

Förslaget på vem av dessa tre som skulle väljas lades fram vid stadsstyrelsens möte i måndags.

Det blev omröstning mellan Nylund och Matias Jensén, som nu jobbar vid staden som samhällsingenjör. Omröstningen gjordes med slutna röstsedlar och rösterna föll 7–4 för Nylund.

Det var hösten 2016 som tjänsten inrättades, men då för en viss tid, från augusti 2017 till augusti 2019.

Ted Bergman valdes till jobbet, men när staden senare gick in för att inrätta tjänsten permanent sökte inte Bergman den ledigförklarade tjänsten.

Den lockade i första omgången fyra sökande, ansökningstiden förlängdes men gav endast ytterligare ett namn. Då ändrade staden behörighetsvillkoren till högskoleexamen inom teknik eller annan lämplig högskoleexamen. Kravet på högre högskoleexamen slopades. I den nya ansökningsomgången fick jobbet 12 sökande.

Houtskärbibban säljs

Houtskärs tidigare bibliotek säljs för ett minimipris som inte är offentligt, men som Pargas stadsstyrelse fastställde i måndags.

Houtskärsnämnden har föreslagit att huset ska övergå i Houtskärs kulturgilles rf:s ägo, och kulturgillet ska också ha lämnat in ett anbud till staden.

Det var dock först nu som det beslöts att fastigheten säljs genom öppet anbudsförfarande.

Anja Kuusisto
pku@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*