Pargas får en skatepark

Skateramp
Skateramp
Bygglovet till en skateramp är nu beviljat.
Det betyder att frågan om en skatepark tar ett steg vidare, men någon byggstart blir det inte mer i år, utan nästa vår.
En skatepark har funnits budgeterad i stadens budget för i år, men det anslag som gavs (40 000) räcker inte till. I somras fick staden besked om pengar från Regionförvaltningsverket och planeringen kunde börja.
Skateparken byggs nära Malms skola.