Staden presenterade sin strategi: består av 41 konkreta handlingar

Elcykel att låna. Om ungefär två veckor kan man låna en elcykel från Pargas stadsbibliotek. Samhällsingenjör Mattias Jensén hoppas få feedback om cykellederna och bibliotekschef Karolina Zilliacus ska börja jobba med Noviastuderande kring stadens betjäningspunkt. Foto: Mikael Heinrichs

Stadsdirekör Patrik Nygrén, tillsammans med stora delar av stadens ledande tjänstemän, presenterade stadens strategi och handlingsplan fram till 2022 i måndags i stadshuset. Under devisen ”kreativ skärgård” har man samlat konkreta handlingar som ska förverkligas under de kommande dryga fyra åren.

– Vi har samlat handlingarna som totalt är 41 stycken inom fem tyngdpunktsområden. Nu till en början lanserar vi elva handlingar som vi kör igång med direkt och i februari 2019 presenteras de följande fem handlingarna, säger Nygrén.

Delaktig process

Inom de fem tyngdpunktsområdena (se faktaruta) jobbar olika team med de konkreta handlingar som faller inom ramen för dem – och i varje team ingår också röster som inte hör till stadens ledning.

De fem tyngdpunktsområdena

  • Aktivare fritid i en grönare stad.
  • Lättare att besöka Pargas.
  • Individuella tjänster.
  • Mera stadskänsla.
  • Mera kreativitet och entreprenörskap.

– Det är inte meningen att vi ska fatta beslut i en sluten bubbla internt, utan delaktigheten är ett viktigt nyckelord. Det är inte de fina orden, utan de konkreta handlingarna som är intressanta för invånarna, konstaterar Nygrén.

Nygrén konstaterar att det uttryckligen behövs en ”game changer” som bryter den negativa befolkningsutvecklingen – här kommer de 41 konkreta handlingarna in. Bakom varje till synes liten åtgärd finns en övergripande målsättning.

– De närmaste två åren kommer vi regelbundet med ungefär 100 dagars mellanrum att starta nya handlingar som ingår i strategin, säger Nygrén.

Djupintervjuer ligger bakom

Strategiarbetet grundar sig på de 160 djupintervjuer med Pargasbor som staden låtit göra samt de intervjuer med stadens egen personal som gjorts. Staden har hållit olika workshops där man bearbetat intervjumaterialet.

– Det är svårt att tänka sig ett mer delaktigt strategiarbete än det vi har jobbat med de senaste fyra-fem månaderna. Ibland har det varit svårt att släppa taget, men det är helt klart ett mer modernt sätt att arbeta då man också tar in andra röster i beslutsfattandet, säger Nygrén.

Han påpekar att man nu vill bejaka ett strategiarbete där man vågar försöka och pröva sig fram – utan att ständigt behöva vara rädd för att misslyckas.

– Det handlar om små, entusiasmerande handlingar som är konkreta till sin natur, säger han.

En lucka, alla tjänster

I stadshuset kommer en av de första konkreta förändringarna att vara betjäningsdisken i stadshusets första våning som ska bli en välkomnande plats där man kan sköta alla sina ärenden med staden vid en disk – och dessutom koppla av med en kopp kaffe.

– Vi kommer att samarbeta med en grupp studerande från Novia som arbetar med tjänstedesign. De ser över hur man med både fysiska miljöer och skyltning kunde göra det hela mer fungerande, säger bibliotekschef Karolina Zilliacus.

Det praktiska arbetet kör igång under våren och man hoppas kunna ha ett koncept klart till nästa höst.

Expressbuss på gång

Att förbättra förbindelserna både till och från Pargas samt inom staden är ett av de tyngdpunktsområden som man lyfter fram i strategin. Näringslivschef Tomas Eklund håller i trådarna för projektet med en expressbuss på rutten Pargas–Åbo–Pargas.

– Vi har redan haft ett första möte med NTM-centralen kring saken och de är medvetna om att vi har det här projektet på gång. Eftersom det handlar om ett tillägg i den service som ingår i avtalet mellan staden och NTM-centralen är det redan nu rätt klart att finansieringsstrukturen för expressbussen skulle vara en annan och att stadens del skulle vara större, säger Eklund.

Elcyklarna kommer till biblioteket

En satsning på att utveckla anslutningsparkering för både bil och cykel ingår också i paketet. Något som går hand i hand med den åtgärd som samhällsingenjör Mattias Jensén har på sitt bord, det vill säga utvecklandet av gång- och cykelleder i staden.

Biblioteket i Pargas fick i måndags en elcykel som inom ett par veckor kommer till utlåning via biblioteket.

– Samtidigt hoppas vi få in feedback om hur cykellederna kunde utvecklas för att bättre ta i beaktande också de behov som elcyklar ställer, säger Jensén.

Det är Pargas stad i samarbete med kommunikations- och marknadsföringsbyrån Å Communications som har tagit fram strategins visuella image och producerat marknadsföringsfilmerna. Å Communications är ett självständigt dotterbolag till Förlags Ab Sydvästkusten, som ger ut tidningarna Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Läs ocksåMan blir nästan andfådd…