Skolgång med hälsan som insats

Pargas centrums högstadieskolors elever och personal, nästan 800 personer, är tvungna att riskera sin hälsa varje skoldag på grund av problem med inomhusluften som redan har pågått i flera år.

Åtminstone en elev har varit tvungen att avsluta sin skolgång helt på grund av att ha insjuknat på grund av byggnadens tillstånd. Det finska gymnasiets elever har redan fått sin räddning i Axxells utrymmen.

Nu har kommunen beslutat bygga nya byggnader. Barnen och personalen bör omedelbart flyttas till friska tillfälliga utrymmen för att förhindra ytterligare allvarliga hälsorisker.

Enligt grundlagens artikel 29 i lagen om grundläggande utbildning har en person som är inskriven i en utbildning rätten till en säker studiemiljö. Artikel 8 i lagen om arbetssäkerhet och hälsa krävs att arbetsgivaren att arbetsförhållandena inte äventyrar arbetstagarnas hälsa.

Dessa lagar förverkligas inte nu.

Matti Tolvanen är professor i straff- och processrätt vid Östra Finlands universitet. Han har i ett uttalande övervägt ansvaret för kommunala förtroendemän och rektorer på arbetsplatsen angående problem med inomhusluften.

”Brist på pengar tar inte bort ansvaret eftersom kommunen har beskattningsrätt och möjligheten att finansiera de åtgärder som krävs för att avhjälpa problemet via det. Kommunen får även lån med gynnsamma garantier. Om fullmäktige inte vidtar några åtgärder som helt klart är nödvändiga för att eliminera risken för arbetssäkerhet är det möjligt att genomföra en förundersökning för att avgöra om förtroendemännen och tjänstemännen som företräder arbetsgivaren har begått ett arbetssäkerhetsbrott, eller tjänstebrott eller till och med skadevållande om det finns en anställd med påvisbart orsakssamband med sjukdom och inomhusproblem.”

Underteckna adressen där vi kräver att dessa skolor omedelbart flyttas till bevisligen friska tillfälliga utrymmen på https://bit.ly/kouluparainen.

Mari Heimala

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*