Pictura oroar sig för kommunalstugans inneluft

Oroade. Styrelsemedlemmarna Birgitta Granvik (t.v.), Lena Nordström, Eila Lumme, Anne-Leena Gröning och Vesa Knuutila är oroade för hur det riktigt ligger till med Gamla kommunalstugan. Foto: Mikael Heinrichs

Konstklubben Picturas styrelse är oroliga beträffande konstskolans utrymmen i Gamla kommunalstugan – inomhusluften ett frågetecken.

Konstskolan Pictura som har över 30-åriga anor har i nuläget cirka 65 elever som varje vecka håller lektioner under läraren Stella Tiisalas ledning i övre våningen av huset.

Vissa har upplevt symptom

Det är konstklubben Pictura som upprätthåller och administrerar skolan som får understöd av Pargas stad och olika konstsamfund samt fonder.

– Just nu känner vi en oro för inomhusluften i huset eftersom vi har hört om att vissa personer känt av symptom som kanske kan förknippas med problem med inomhusluften. Vi har bland annat en lärare som hamnat sluta på grund av dessa symptom, säger konstklubben Picturas ordförande Anne-Leena Gröning.

Understöd håller igång verksamheten

Från Picturas håll är man medveten om att konstskolans verksamhet de senaste 35 åren i huvudsak baserat sig på understöd av olika slag. Enligt Tiisala skulle skolan inte kunna verka utan dem.

– Drömmen är förstås att konstskolan som fungerar enligt den grundläggande konstundervisningens principer skulle beviljas statligt stöd. Vi kommer att ansöka om det till nästa år, säger Gröning.

Knepigt med flytt

Gamla kommunalstugan är i flitig användning och enligt Gröning kunde elevmängden till och med vara större om de här misstankarna inte fanns.

– Det är svårt för oss att göra upp mer långsiktiga planer till exempel med tanke på en flytt till ett dyrare utrymme, eftersom understödens mängd varierar. Å andra sidan vill vi hålla terminsavgifterna skäliga, säger Tiisala.

Tiisala som fungerar som konstskolans verksamhetsledare har i veckan fått veta av föräldrarna att åtminstone ett barn har reagerat på inomhusluften.

Gamla kommunalstugan. Arkivfoto

– Det är klart att det väcks frågor, men så länge som det inte har påvisats att det verkligen ligger så illa till fortsätter vi som vanligt här i Gamla kommunalstugan. Jag hoppas verkligen att staden fortsätter testa inomhusluften och att vi får ett definitivt besked och vi tvingas söka nya utrymmen.

Faktum är att konstskolan redan under flera års tid försökt hitta ersättande och mer ändamålsenliga utrymmen, gärna centralt, men åtminstone än så länge fått nöja sig med mindre renoveringsingrepp då något akut dykt upp.

Framför allt ligger ett utrymme där man kunde förvara redskap högt på önskelistan.

– Samtidigt är våra händer rätt bundna, eftersom vi som en trots allt rätt liten förening inte har sådana muskler att vi kunde skaffa nya utrymmen utan hjälp från staden, slår Gröning fast.

”Vi hittade mer än vi önskade”

Från stadens sida bekräftar fastighetschef Seppo Pihl att man i samband med en av flera renoveringar i huset har hittat mikrober i delar av husets första våning.

– De delarna har sanerat och vi utgår ifrån att vi fått bort allt, men i och med att arbetet samtidigt drog ut på tiden då vi hittade mer än vi önskade har vi inte kunnat utföra luftmätningar i huset eftersom de bör göras vintertid, säger Pihl.

– Vi är nöjda att vi hittade orsaken till problemet och processen pågår fortfarande. Förhoppningen är att vi med luftmätningar kan bevisa att huset är i skick senast i vinter. De utrymmen i första våningen där fynden härstammar från har inte använts av personal sedan dess. Gamla hus är utmanande, säger Pihl vidare.