Målet för Pargas centrum är fyrtio nya invånare per år

Pargas stad planerar nya småbåtshamnar och fler båtplatser i sundet i och med den nya generalplanen. De här båtplatserna finns i närheten av reningsverket. Foto: Carina Holm

En av utgångspunkterna i den nya generalplanen för centrumområdet i Pargas (PK 9.7.2020) är omkring fyrtio nya invånare varje år i centrum.

Den förbättrade vägförbindelsen Pargasleden, som innebär förnyade broar över Hessundet och Rävsundet samt genom S:t Karins till motorvägen, och ett nytt attraktivt bostadsområde vid havet i Norrbystrand är ett par exempel, som enligt förhoppningarna ska locka fler att bosätta sig i centrala Pargas.

För att det nya bostadsområdet inte ska bli beroende av en enda väg är tanken att väg dras både till Norrby strandväg samt till Betonggränd och Industrigatan som går genom Norrbyåsens industriområde.

Ett annat nytt bostadsområde som planeras i Storängen förenas i söder med Muddaisvägen och i norr med Kalkvägen genom Kuuselavägen och Lövnäsvägen. Till det befintliga bostadsområdet i Storängen finns det däremot inte planer på någon genomfartstrafik.

Flera båtplatser också möjliga

I dagsläget är så gott som alla stadens båtplatser i användning och den nya generalplanen ska göra fler båtplatser och småbåtshamnar möjliga bland annat i Kyrksundet.

Nya småbåtshamnar blir möjliga också vid stranden på Sollidens camping och i det nya bostadsorådet Norrbystrand.

Småbåtshamnen nära Lillholmens bro utvidgas en aning.

Strandstråken i Norrbystrand och Munkviken blir friluftsleder.

Generalplanen dominerar mycket

I generalplanen bestämmer man för en lång tid framåt vilka olika samhällsfunktioner som ska finnas var.

Till exempel i närheten av den nuvarande Tokmanniaffären vid Kalkvägens rondell planerar staden ett område för kommersiell service, det vill säga för större specialaffärer som båt- eller järnhandel.

Detaljplaner bestämmer sedan mer specifikt hur områdena utvecklas och bebyggs.

Området kring Sollidens camping ska kunna utvecklas som turistmål.

Vid behov ska också den nuvarande brandstationen, och Folkhälsanhuset i korsningen av Kalkvägen och Munkviksvägen kunna byggas ut och utvidgas.

Generalplanen tryggar också att de nuvarande storindustriföretagen kan fortsätta med sin verksamhet.

Speciellt i Sysilaxområdet ska storindustrin kunna utvidga.
När det gäller småskalig industriverksamhet och annan företagsverksamhet konstaterar staden i det nya generalplaneutkastet att det fortfarande finns lediga tomter och gott om byggrätt kvar till exempel i Lövnäs, som dessutom har goda trafikförbindelser.

”Reimarikorsningen” flyttas och görs till rondell

I den 25 år gamla delgeneralplanen, som nu uppdateras, finns det reserverat en väg genom Munkviken och Tennby som skulle gå mellan Pargas och Kimitoön.

Denna reserv, som det heter på planläggningsspråk, finns fortfarande kvar i generalplanen, som i sin tur följer landskapsplanen.

Enligt utkastet är den största förändringen för en säkrare trafik att korsningen mellan Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden, som i folkmun kallas Reimarikorsningen flyttas och görs om till en rondell.

I den nya generalplanen finns en en väg genom Storängens nya bostadsområde, som förkortar körsträckan från Muddais till Skärgårdsvägen och underlättar för trafiken till målarfärgsfabriken i Muddais.

Den nuvarande vägen till fabriken beskrivs som en smal, krokig och backig byväg.

Däremot stryks en väg över Kyrksundet mellan Norrby och Bläsnäs norr om Skärgårdsvägen som har funnits med i den tjugofem år gamla planen, men som inte har blivit verklighet.

I den nya generalplanen konstateras att möjligheterna att använda sundet och dess stränder för rekreation förbättras om vägen tas bort.

– Det finns inte behov för någon sådan väg, då trafiken från Norrby kan styras till den nya trafiklösningen på Skärgårdsvägen och delvis också mot Industrigatan, konstaterar man i utkastet.

Pargas stad äger drygt sju kvadratkilometer mark av det område som den nya generalplanen gäller. Det är knappt fyrtio procent av det aktuella området. Andra stora markägare är Nordkalk, församlingen och golfbolaget.

Till den 14 augusti kan synpunkter på generalplaneutkastet lämnas in till staden.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*