Blev du utan tidning?
Ring vardagar kl. 06.00-16.30 till 02 269 3434

Pargas Kungörelser är medlem av Tidningarnas Förbund

Utgivare Förlags Ab Sydvästkusten

Adress Strandvägen 24, 21600 Pargas (redaktionen)

Ombrytning & kontor Köpcentrum Hansa, Universitetsgatan 20, 20100 Åbo

E-post till redaktionen: pku@aumedia.fi

Föreningsspalten: pkinfo@aumedia.fi

Verkställande direktör Tom Simola, 050-558 2270, tom.simola@aumedia.fi

Ansvarig utgivare Tom Simola, 050-558 2270, tom.simola@aumedia.fi

Registerbeskrivning

Redaktörer

Carina Holm, 045-131 9620, carina.holm@aumedia.fi

Timo Järvenpää, 0400-242 131, timo.jarvenpaa@aumedia.fi

Maija Arosuo, 040-578 6691, maija.arosuo@aumedia.fi (deltid)

Tips och feedback till redaktionen kan du också skicka till pku@aumedia.fi

Föreningar

I föreningsspalten publiceras avgiftsfritt föreningarnas korta meddelanden riktade till medlemmarna. Kommersiella meddelanden till den breda allmänheten är betalda annonser liksom föreningarnas vår-, höst- och årsmöteskallelser. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkasta samt redigera meddelanden vid behov.

Alla texter till föreningsspalten ska lämnas in senast måndagar klockan 12.00 per e-post till pkinfo@aumedia.fi eller till vår postlåda i nedre våningen på Strandvägen 24. Meddelanden som lämnas in senare garanteras inte publicering. Du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande då e-postmeddelandet kommit fram (om du skickar flera skilda meddelanden inom en kort tid får du endast svar på det första).

Adressändring / Uppehåll

Adressändring / uppehåll

Välj ärende (obligatoriskt)

Tid

Vid tillfällig adressändring och uppehåll ange
fr.o.m.
t.o.m.

Nuvarande adress

Namn (obligatoriskt)

Utdelningsadress (obligatoriskt)

Postnr och ort (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Land (obligatoriskt)

Nytt namn / ny / tillfällig adress

Namn

Utdelningsadress

Postnr och ort

Telefon

E-post

Land


Meddelande

Om du har problem med att sända adressändringen kan du också kontakta oss på adressen pren@aumedia.fi
Du kan också ringa vår prenumerationstjänst tel. 02-274 9900.

Annons- och prenumerationsservice

Annonsinlämning via formuläret, per e-post annons@aumedia.fi eller per telefon. Vi tar inte emot annonser på kontoret för tillfället med hänvisning till coronavirusläget.

Medieinfo 2020 (.pdf)

Prenumerationer antingen via formuläret, per telefon 02 274 9900 (vardagar kl. 9-12) eller e-post pren@aumedia.fi

Annonsförsäljning

Annonskontoret 02 274 9900, Köpcentrum Hansa, Universitetsgatan 20, 20100 Åbo (vardagar kl. 9-12), annons@aumedia.fi

Upplaga

3 933 (2/98) UK 18.4.2019.

Spridningsområde

Pargas med omnejd.

Utgivningsdag

Utkommer varje torsdag, dock med följande undantag 2020:

fredag 3.1 (ej 2.1) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 27.12.2019
onsdag 8.4 (ej 9.4) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 3.4.
onsdag 29.4 (ej 30.4) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 24.4.
tisdag 22.12 (ej 24.12) – annonser och material bör lämnas in senast torsdag 18.12.
onsdag 30.12 (ej 31.12) – annonser och material bör lämnas in senast onsdag 23.12.

Storutdelningar 2020

Stadens informationsbilaga Nytt ingår, delas ut till alla hushåll i Pargas

30.1
5.3
2.4 *
14.5
11.6 *
10.9
29.10
3.12

* stugutdelning, distribution även till fasta adressen hos dem som äger en fritidsbostad i Pargas stad.

Pargas Kungörelser