Blev du utan tidning?
Ring vardagar kl. 06.00-16.30 till 02 269 3434

Pargas Kungörelser är medlem av Tidningarnas Förbund

Utgivare Förlags Ab Sydvästkusten

Adress Strandvägen 24, 21600 Pargas (redaktionen)

Ombrytning & kontor LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo

E-post till redaktionen: pku@aumedia.fi

Föreningsspalten: pkinfo@aumedia.fi

Verkställande direktör Tom Simola, 050 558 2270, tom.simola@aumedia.fi

Ansvarig utgivare Tom Simola, 050 558 2270, tom.simola@aumedia.fi

Registerbeskrivning

Redaktör

Mikael Heinrichs, 050-306 2004, mikael.heinrichs@aumedia.fi

Tips och feedback till redaktionen kan du också ge till pku@aumedia.fi

Föreningar

I föreningsspalten publiceras avgiftsfritt föreningarnas korta meddelanden riktade till medlemmarna. Kommersiella meddelanden till den breda allmänheten är betalda annonser liksom föreningarnas vår-, höst- och årsmöteskallelser. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkasta samt redigera meddelanden vid behov.

Alla texter till föreningsspalten ska lämnas in senast måndagar klockan 12.00 per e-post till pkinfo@aumedia.fi eller till vår postlåda i nedre våningen på Strandvägen 24. Meddelanden som lämnas in senare garanteras inte publicering. Du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande då e-postmeddelandet kommit fram (om du skickar flera skilda meddelanden inom en kort tid får du endast svar på det första).

Annons- och prenumerationsservice

Annonsinlämning via formuläret, per e-post annons@aumedia.fi eller på PK:s redaktion, Strandvägen 24, 2:a vån. måndagar kl. 9-12 (stängt under juli!) eller enligt överenskommelse.

Prenumerationer antingen via formuläret, per telefon 02 274 9900 (vardagar kl. 9-12) eller e-post pren@aumedia.fi

Annonsförsäljning

Annonskontoret 02 274 9900, LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo (vardagar kl. 9-12)

E-post annons@aumedia.fi

Ulf Bergman 02 274 9938 / 0400 533 716, ulf.bergman@aumedia.fi

Upplaga

4 051 ex (2/97/1) UK 19.4.2018

Spridningsområde

Pargas med omnejd.

Utgivningsdag

Utkommer varje torsdag, dock med följande undantag 2018:

onsdag 28.3 (ej 29.3)
onsdag 9.5 (ej 10.5)
onsdag 5.12 (ej 6.12) – OBS! annonser och material bör lämnas in senast fredag 30.11.
fredag 28.12 (ej 27.12) – OBS! annonser och material bör lämnas in senast torsdag 20.12.

Nästa års första nummer har avvikande inlämningsdatum på grund av helgerna

torsdag 3.1.2019 – OBS! annonser och material bör lämnas in senast torsdagen 27.12.2018

Utkommer varje torsdag, dock med följande undantag 2019:

onsdag 17.4 (ej 18.4) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 12.4.
fredag 3.5 (ej 2.5)
onsdag 29.5 (ej 30.5) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 24.5.
fredag 27.12 (ej 26.12) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 20.12.
fredag 3.1.2020 (ej 2.1.2020) – annonser och material bör lämnas in senast fredag 27.12.2019

Storutdelningar 2018

Stadens informationsbilaga Nytt ingår, delas ut till alla hushåll

25.1
1.3
12.4
14.6
30.8
18.10
15.11
13.12

Pargas Kungörelser