Gymnasiestuderande fick bekanta sig med industrin

Presentationer. Fyra industriföretag med sammanlagt över 600 anställda i Pargas deltog i gymnasiernas gemensamma studiehandledningsdag. Foto: Mikael Heinrichs

Förra torsdagen ordnade Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio en gemensam studiehandledningsdag där fyra industriföretag i Pargas hade bjudits in att delta.

Under förmiddagen fick personalchef Veera Kraappa från Paroc, forsknings- och utvecklingschef Petra Furu från LM-Dental, ledningens assistent Tessa Jakobsson från Nordkalk samt fabrikschef Tommy Ranta från Finnsementti presentera både sina respektive företag och sina egna karriärstigar.

Efter lunch besökte studerande i grupper de olika företagen och fick bekanta sig med deras verksamhet mera handgripligen.

På företagens villkor

Studiehandledare Thomas Sjöblom från Pargas svenska gymnasium höll i trådarna för arrangemangen.

– Studerande fick välja vilket av företagen de ville besöka och LM-Dental verkade faktiskt intressera mest, eftersom den gruppen blev fullbokad allra först. Besöken gjordes helt och hållet på företagens villkor och det kunde ingå både säkerhetsupplysning och tillståndsblanketter att fylla i, berättar Sjöblom.

Konceptet med att ordna gemensamma studiebesök över språkgränserna är nytt för i år och ingår i den andra studiehandledningskursen för båda gymnasierna.

– Eftersom föreläsarna alla är tvåspråkiga tyckte vi att det här kunde vara ett fungerande koncept att testa i och med att det passar bra in i tvåspråkighetstänket i båda skolorna, säger Sjöblom.

Slumpen kan avgöra

Att det råkade sig bli just de här företagen var kanske en slump – men samtidigt är de alla en viktig del av lokalsamhället och betydande arbetsgivare på orten.

Antalet anställda i Pargas

  • Paroc 250
  • LM-Dental 90
  • Nordkalk 150
  • Finnsementti 120

källa: föreläsarnas presentationer, ungefärliga siffror

– Jag tycker det är viktigt att bekanta sig med olika typer av arbetsplatser, trots att studerande kanske inte direkt ser sig arbeta på något av just de här ställena i framtiden. Som föreläsarna berättade, har mycket i ens blivande yrkeskarriär att göra med slump och tillfälligheter, säger Sjöblom.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi