GK-jolleskolan tränade stjälpa i Folkhälsans bassäng

Instruktören Emil Granberg, själv tredje generationens GK:are och en erfaren jolleseglare, understryker vikten av att öva för att kunna hantera en kapsejsad jolle. Foto: Ralf Juslin

Förutom ett härligt porlande kölvatten och ett skummande bogsvall är det fullständigt säkert att en jolleseglare förr eller senare kapsejsar. Det hör liksom till jolleseglingens självklarheter, och ju bättre förberedd man är desto enklare är det att klara situationen.

Eftersom havsvattnet är ännu relativt kyligt övade GK:s jolleskolas ca 20 ivriga elever hur det känns när jollen stjälper i varma och trygga förhållanden i Folkhälsans simbassäng.

– Övningen är viktig, för förr eller senare råkar varje jolleseglare ut för en kapsejsning, säger instruktören Emil Granberg. När man ligger i vattnet bredvid en omkullstjälpt jolle bör man veta hur man snabbt rätar upp jollen igen och hur man tar sig tillbaka ombord.

GK-jolleskolans elever visar prov på rätt teknik för att räta upp en kapsejsad Optimistjolle. Foto: Ralf Juslin

Med rätt teknik och utrustning är det ganska enkelt och i regel är det bara att fortsätta segla efter incidenten. Stjälpövningens syfte är att lära ut och öva den rätta tekniken och att på så sätt avdramatisera hela händelsen. Jolleskolans elever njöt storligen av övningen i bassängen och har nu en helt annan beredskap att hantera en kapsejsningssituation när den inträffar på riktigt.

Ralf Juslin