Beredskapsövningen ”Droppen” syns i Humana på lördag

Vatten är viktigt. Röda Korsets Pargasavdelnings Stig Hågensen med Droppen-ämbaren. Foto: Privat

Det handlar om en riksomfattande beredskapsövning, som ordnas en gång vart tredje år.

Temat för årets övning är brist på rent vatten. En vattenkris har valts som tema eftersom rent vatten är nödvändigt för oss alla.

Tanken är att öva på hur Röda Korset agerar då en större vattenkris uppkommer och en stor mängd människor snabbt behöver hjälp.

Sammanlagt över 200 lokalavdelningar deltar i övningen och Pargas avdelning är en av dem.

Ämbar och kaffe på Humana

På Humana (Strandvägen 16) kommer avdelningens aktiva bland annat att fundera på avdelningen kan hjälpa till samt vilka grupper och resurser som finns tillgängliga. Provalarm görs för att kolla hur många som kan komma genast och följande dag samt hur resurserna skulle fördelas vid en sådan krissituation och vilka övriga organisationer som kunde tänkas bistå med hjälp.

Efter övningen utvärderas hur det hela gått samt var man eventuellt kunde bli bättre.

För Pargasborna märks övningen i form av öppet hus på Humana mellan klockan 10 och 13. Alla är då välkomna att bekanta sig med Humana och Röda Korsets verksamhet medan övningen pågår. Till de femtio första besökarna delas Droppen-ämbar ut. Dessutom blir det lotteri för nyanslutna medlemmar samt kaffeservering fram till klockan 13.

Vid förvaring av stillastående vatten

  • Säkerställ att vattenkällan är ren
  • Se till att förvaringskärlet är rent
  • Kolla att kärlet har ett tätt lock (ämbar med lock) eller en kork (kanister med skruvkork)
  • Ombesörj att användningsändamål och datum finns antecknade på kärlet, t.ex. ”DRICKSVATTEN 1.1.2020”
  • Förvara vattenkärlet svalt och mörkt

PK

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*