Latest News

Pargas Goes Korpo

Idén kläcktes en vacker maj kväll då gänget vandrade från Åbo hemåt. ”Skall vi köra en semesterpromenad till Korpo?”...

Sophanteringen ett problem

Penningbrist orsaken till skräp på Malmen. Stadens grönenhet kan inte sköta renhållningen så bra som den önskar göra. Överfulla...

Sibelius i Korpo

Sibelius vistades somrarna 1886 och 1887 i Korpo, och festivalen äger rum på Korpo gård och kommunalgården i Korpo....

Jazz i Pargas

Vokalgruppen Signe Riikka Keränen, sång Kaisa Mäensivu, kontrabas och sång Selma Savolainen, sång Josefiina Vannesluoma, sång Signe reser från...