Vi sjunger dig vidare

Gunilla Stenfors. Foto: Diana Toivola

Så heter den historik som sammanställts med anledning av att Pargas damkör fyller 50 år. Så lyder också de avslutande orden i de finlandssvenska damkörernas lystringssång som sjungs vid gemensamma storsamlingar och evenemang. Pargas damkör har dessutom ett speciellt band till sången, eftersom tonsättaren Ulf Långbacka har tillägnat den Anne-Marie ”Ami” Taulio, som var damkörens dirigent i många år.

”Vi sjunger dig vidare” är en kort liten fras med ett stort innehåll. När en kör har verkat i 50 år finns det mycket att se tillbaka på och mycket att föra vidare. I en historik är det naturligt att uppehålla sig vid minnen, historiska fakta och traditioner. De är en viktig del av körens identitet.

Bakom oss har vi de sånger som sjungits och framför oss alla de sånger som väntar på att vi ska sjunga dem vidare.

Det som är ännu viktigare för kören i dag, är de kommande 50 åren. Vi vill se framåt, utvecklas och skapa nytt genom att ta vara på den erfarenhet och de traditioner som finns att bygga vidare på. Utveckling är inte bara att förnya sin repertoar, lära sig nya sångsätt och att balansera körens ambitioner och publikens önskemål. Det är också fråga om att komma i kontakt med alla de potentiella körsångare som finns runt omkring oss och som ännu inte hittat till våra körövningar. För att kören ska leva vidare behöver vi nya sångare i leden och vi välkomnar alla som vill pröva på hur det är att sjunga med oss.

Femtio år är en aktningsvärd ålder, i någons ögon kan en 50-åring rent av verka gammal. Vi ser oss som en klok, erfaren och evigt ung damkör med glimten i ögat och många roliga upplevelser framför oss. Men visst har det funnits stunder av tvekan.

År 2001, på den stora finlandssvenska sångfesten som det året hölls i Esbo, satt ett gäng damer i lagom ålder och filosoferade framåt nattkröken. Vi hade som vanligt sjungit, uppträtt, vakat och haft roligt i dagarna tre. Nu började vi fundera på hur vi skulle orka när nästa sångfest går av stapeln om fem år. Vi tänkte på fullaste allvar, att vi kanske är så gamla då, att vi inte orkar ha roligt längre.

I dag, tre sångfester senare, sitter vi med facit i hand och väntar på sångfesten i Helsingfors 2021. För nu vet vi att man aldrig blir för gammal för att ha roligt och sjunga i kör. Det är dessutom bevisligen så att finlandssvenska körsångare lever länge, så vi har mycket att se fram emot i sångens tecken.

Pargas damkörs motto är kunnande, kvalitet, kamratskap och kurage. Vi är en kör som vill göra vårt bästa, vi har modet att uppträda och utvecklas, vi litar på och stöder varandra i allt vad vi gör. Vi tar vara på våra traditioner och anpassar dem till tidens gång. Vi gör det bästa av de resurser vi har att tillgå, vår röst, vårt engagemang och vår sångarglädje. Bakom oss har vi de sånger som sjungits och framför oss alla de sånger som väntar på att vi ska sjunga dem vidare.

Gunilla Stenfors
Sångare i Pargas damkör i snart 40 år. Bor i Grankulla.