Väståbolands företagare inleder nya året med ny ordförande

Tar över. Tove Hagström tar över som företagarföreningens ordförande. Foto: Mikael Heinrichs

– Frågan ställdes och jag tog mig en ordentlig funderare, men tycker att det är ett både ansvarsfullt och viktigt uppdrag, säger Tove Hagström som från årsskiftet tog över som ordförande för Väståbolands företagare – Länsi-Turunmaan yrittäjät.

Hon efterträder Paul Vikman på posten.

Bred styrelse

Innan hon valde att tacka ja till uppdraget hade hon hunnit sitta med i företagarföreningens styrelse i ett års tid och bekantat sig med föreningen – men riktigt så här snabbt hade hon nog inte tänkt sig stå som ordförande.

– Å andra sidan hade jag blivit bekant med styrelsearbetet och insåg att vi är en stor styrelse med många som gör jobbet. Det betyder samtidigt att ordförandeskapet inte är ett så stort steg att ta.

Man behöver inte veta allt och kunna allt som ordförande, utan det finns alltid sakkunniga att rådfråga och delegera saker till, påpekar hon.

Avgående ordföranden Vikman och vice ordförande Staffan Sundström har båda lovat bistå med vägledning vid behov.

– Jag har dessutom fungerat som ordförande i andra sammanhang och alltid upplevt det som roligt och givande. Kanske jag också så där smått har gått omkring och längtat efter ett större sammanhang, något som är större än bara mitt eget företag, funderar Hagström.

Nytta och nytta

Som sitt allra viktigaste uppdrag ser hon uppgiften att föra fram nyttan med att höra till en företagarförening.

– Alla företagare inser inte nödvändigtvis nyttan med att vara med och tänker att ett medlemskap inte är något för just dem. Men jag vill få företagare, oavsett bransch och storlek, att känna att föreningen verkligen finns till för dem, säger Hagström.

Hagström själv ser företagarföreningen som ett slags länk också till en ännu större gemenskap i form av de större, regionala och riksomfattande organisationerna.

– Dels handlar det om ren intressebevakning, men också om möjligheten att skapa olika typers nätverk företagare emellan. Dessutom ordnas det massor av olika utbildningar som det som medlem antingen är kostnadsfritt eller åtminstone kraftigt subventionerat att delta i. Den juridiska rådgivningen är också en viktig del av det hela, påpekar Hagström.

Dialog med många

Hon upplever också att företagandet erbjuder möjligheterna att skapa sin egen arbetsverklighet.

– Efter sju år som företagare har jag åtminstone själv identifierat mig starkt med företagarrollen. Dialogen mellan företagarna och staden är något jag ser som en av de viktigaste uppgifterna för företagarföreningen. I den dialogen ska vi vara tydliga med att framföra vad vi som företagare behöver, säger hon.

Företagarnas morgonkaffetillställningar som regelbundet ordnas på olika håll i staden med olika inbjudna gäster är ett led i den här dialogen.

Pargasdagarna stort arrangemang

Pargasdagarna är ett av de största enskilda evenemangen där företagarföreningen håller i trådarna.

– Det är en rätt stor ruljangs att koordinera, särskilt då många företagare upplever att de har händerna mer än fulla med sitt eget. Dessutom saknar det så kallade köpmannautskottet ännu en ordförande, påpekar Hagström som hoppas att den biten löser sig snart.

Traditionellt har köpmannautskottet ofta setts som en synonym till Köpmansgatans företagare, men det är något Hagström hoppas kunna ändra på – åtminstone till en viss grad.

– Jag talar hellre om modellen med de tre rondellerna som ett slags avgränsning för centrumföretagarna i det här fallet.

Staden välvilligt inställd

Hagström är nöjd med att entreprenörskap tagits med som en del av Pargas stads färska strategi.

– Man ska komma ihåg att företagen är de som skapar arbetsplatser och genom det förbättrar sysselsättningsgraden. Många företagare är dessutom synnerligen driftiga – och det gäller för företagarföreningen att försöka förbättra situationen för dem som väljer en företagarbana.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*