Vakna till i trafiken!

Enligt en färsk utredning som Trafikskyddet låtit göra blir var sjätte finländare ”sur” om man måste stanna vid ett övergångsställe för att en fotgängare ska – helt i enlighet med alla trafikregler – få passera.

Enligt samma enkätundersökning anser sex av tio att de själva kunde vara mera hänsynsfulla gentemot andra i trafiken och sju av tio upplever det som tryggt att korsa en gata på ett övergångsställe.

Men om redan en av sex bilister ser rött då de tvingas stanna vid ett övergångsställe känns den procenten rätt oroväckande.

Det är inte alltid bilen som ska vara kung i trafiken. Åtminstone inte i skolstartstider.

Man kan med andra ord inte lita på att bilister faktiskt stannar då de borde i trafiken. Det här dras till sin spets till exempel vid cirkulationsplatser – alltså ”rondeller” – där många i dag kör rätt slentrianmässigt och snabbt klämmer in sig i rondellen för att där sedan ha fri passage före de bilister som inte ännu hunnit in i rondellen.

Att rondellen vid FBK-huset i Pargas närmast är ett dåligt skämt med sin dåliga sikt mot Skräbbölehållet då man kommer längs Strandvägen mot gästhamnen samt vice versa gör inte precis saken bättre. Inte heller den dåligt planerade infarten till parkeringen på andra sidan.

Det är närmast ett smärre under att det inte sker olyckor oftare på den platsen.

Att den här undersökningen offentliggjordes precis nu är knappast någon överraskning, det brukar höra till att påminna om och lyfta fram människors trafikbeteende då det drar ihop sig till skolstart. Det verkar behövas, åtminstone om resultaten från enkäten som Kantar TNS utförde i maj. Cirka 1 200 finländare svarade, varav 82 procent själva kör bil.

Enligt organisationschef Pasi Anteroinen på Trafikskyddet får bilen människor att bli själviska. Dessutom tror de allra flesta bilister att de är avsevärt mycket bättre chaufförer än de i själva verket är. Det påståendet kan jag skriva under direkt. Jag hör med all sannolikhet till precis den här kategorin.

Att stängningen av infarten till Ålövägen från Skärgårdsvägen fått folk irriterade är också aningen oroväckande. Oberoende om man sedan anser att det borde ha byggts en rondell i den korsningen eller inte är det bara att ta skeden i vacker hand.

Det är inte alltid bilen som ska vara kung i trafiken. Åtminstone inte i skolstartstider.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*