Studerande hjälper varandra – över språkgränserna

Nöjda. Wilma Westerlund (t.v.) och Maija Pajula tycker man lär sig mycket – både om det andra språket och varandra – under tandem-lektionerna. Foto: Mikael Heinrichs

Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio samarbetar kring Tandem-metoden i finska- och svenskundervisningen.

Klassrummet är så gott som fullt av första årets studerande som sitter parvis (eller i grupper om tre) och samtalar sinsemellan, turvis på svenska och turvis på finska.

Framför sig har de ett häfte med uppgifter, i det här fallet en dialog på finska som de ska översätta muntligt till svenska. Det är de finskspråkiga som får göra grovjobbet, men det svenskspråkiga paret ger stöd, tips och råd på vägen.

– Vi har redan länge funderat på hur vi skulle kunna samarbeta mera och få in tvåspråkighetsaspekten också i språkundervisningen, säger Anne Tuokko som är lektor i svenska vid Paraisten lukio.

De två gymnasierna har redan tidigare samarbetat kring tvåspråkiga kurser och olika temakurser som erbjuds från en gemensam kursbricka. Tanken om den här typen av ”kompisstöd” och samarbete har funnits i tankarna redan i ett par-tre års tid.

– Vi har tagit modell från Jakobstad och Vasa, där man har tvåspråkiga skolkampus och har använt metoden en längre tid. Förra hösten besökte vi Vasa och bekantade oss med deras samarbetsmodell, berättar Lena Sahakoski som är lektor i finska i PSG.

Längre hunnet i Vasa

I Vasa har man hunnit längre och tagit i bruk metoden i större skala, men i Pargas valde man att skynda långsamt.

– Vår huvudfokus ligger trots allt i att förbereda våra studerande inför studentexamen, något som blir allt tydligare ju närmare vi kommer studentskrivningarna. Men den här typen av kurs som grundar sig på att man ska våga prata och använda det andra språket passar ypperligt in under de första gymnasiekurserna, säger Sahakoski.

Feedbacken från både elever och föräldrar har varit positiv.

Orsaken till att vissa studerande jobbade i grupper om tre är helt logisk. Då den ena skolan hade 15 studerande med A-nivå i det andra språket var motsvarande antal på andra sidan 20.

– Det är också en av förutsättningarna för att det här ska gå att förverkliga, det vill säga att gruppstorlekarna är någotsånär lika. Sedan gäller det att planera in lektionsblocken så att de sammanfaller med varandra, vilket de i mångt och mycket gör, säger Tuokko.

Lärarna hjälper vid behov

Lärarnas uppgift är att cirkulera i klassen och hjälpa till då det kniper. Studieparet ska inte fungera som lärare åt den andra, utan det handlar först och främst om att tipsa hur man naturligast uttrycker sig på det andra språket.

– De som är tvåspråkiga hemifrån och läser modersmålsbetonat främmande språk är inte alls med i tandem-undervisningen, utan följer sin egen läroplan. Här deltar de som har någotdera som sitt hemspråk, säger Sahakoski.

– Och råkar de pata om något annat mellan varven än själva uppgiften gör det inget. Huvudsaken är att de pratar sinsemellan och övar upp det andra språket, säger Tuokko.

Nöjda studerande

PSG-studeranden Wilma Westerlund och Paraisten lukio-studeranden Maija Pajula tycker det är roligt att få diskutera och omsätta sina språkkunskaper i praktiken.

– Det här är tredje gången vi har tandem-undervisning och det har fungerat bra. Man bättrar hela tiden på sin finska och dessutom är det fint att få nya vänner som man inte annars skulle ha träffat, säger Westerlund.

– Jag hoppas de här kurserna skulle få en fortsättning, man lär sig mycket och lär sig också känna varandra bättre, säger Pajula.

Tandem-samtalskurser har tidigare också ordnats i medborgarinstitutet Kombis regi.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*