Staden går in för att låna mera

Avgörs den 11 december. Då får fullmäktige säga sitt om stadens budget för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021. Foto: Mikael Heinrichs

Vapparvägens arrangemang med rivning av Par-Kino och totalrenoveringen av finska gymnasiet hör till de större investeringarna.

Det blev omröstning på ett par punkter i stadsstyrelsens budgetbehandling, men de stora dragen i budgetförslaget höll.

Driftsbudgeten går på knappa 127 miljoner. Verksamhetsinkomsterna för 2019 är 33,6 miljoner euro.

Investeringar ska under nästa år göras för cirka 6 miljoner.

Några plock ur investeringsbudgeten

 • Aktieinnehav i Kaarea Oy (bolaget som bildas då Arkea delas) 180 000
 • Pargas Sollidens camping 25 000
 • Pargas Vapparvägens affärskvarter och teknik 475 000
 • Korpo stabshuset/hotellet/ funktionella ändringar 40 000
 • Houtskär områdeskontoret/funktionella ändringar 50 000
 • Iniö ombyggnad av fd. daghem till bostad 50 000
 • Pargas Kyrksundsstranden, bryggor 55 000
 • Pargas, gästhamnen, bryggor och kajkonstruktioner 45 000
 • Nagu, gästhamnen, bryggor och kajkonstruktioner, 400 000, varav stödandelar 280 000
 • Nagu södra hamnen, ny brygga 60 000
 • Pargas, finska gymnasiet, total ombyggnad 1,3 miljoner
 • Pargas padelbana i samarbete med Archipelagia Golf 30 000
 • Pargas Centralparken, parkanläggning, grönområden (allaktivitetshus) 70 000
 • Pargas kylning/ventilation på serviceboenden 80 000
 • Pargas hälsocentral/röntgenutrymmen ombyggs till mottagningsrum 120 000

För att klara av dessa investeringar tar staden lån för drygt tre miljoner och stadens budget visar summa summarum ett underskott på två miljoner. Lånebördan per invånare är 3 059 euro.

– Det är hårda tider då vi går mot budgetunderskott för andra året i rad. Men det är frågan om en tillfällig svacka och prognosen för kommunerna överlag ser bättre ut för 2020, säger Mikael Holmberg, SFP och stadsstyrelseordförande.

Texten diskuterades

Det som styrelsemedlemmarna ägnade mycket tid åt var textdelen av budgeten.

I den framkommer bland annat hur stadens färska strategi ska vara i samklang med de investeringar och prioriteringar som görs, att sysselsättningen i Pargas hör till de bättre i regionen men att skatteintäkterna trots det var mindre än beräknat under fjolåret, vilket påverkat stadens ekonomi negativt.

Ett annat bekymmer som framkommer i textdelen är befolkningsstrukturen och det tryck på kostnader den medför, vilket också föranledde en diskussion i stadsstyrelsen om behovet av inflyttning.

Två investeringar ändrades

– Det som ändrades i investeringsbudgeten var två saker, berättar Holmberg.

Lotta Laaksonen, VF, föreslog tidigareläggandet av ett anslag för gång- och cykelbana mellan färjfästet i Prostvik och Nagu kyrkbacken för 50 000.

Förslaget ledde till omröstning där rösterna föll 6 mot 5 för att bevilja pengarna. Holmberg röstade själv för förslaget.

Investeringen för gatubelysning minskades i stället från 300 000 till 200 000, så investeringsbudgeten minskade totalt med 150 000.

Kaarea-köp ledde till omröstning

En annan budgetomröstning gällde de aktier som Pargas stad ämnar köpa i Kaarea, det bolag som bildas då Arkea delas.

– Rösterna föll likadant som tidigare då frågan har behandlats, med rösterna 8-3 föreslås staden köpa aktier för 180 000, säger Holmberg.

Rösterna 8 mot 3 betyder att Vänsterförbundet och SDP:s ledamöter blev i minoritet i stadsstyrelsen då de var emot aktieköpet.

Stadens budget för 2019 är inte slutgiltigt avgjord ännu, det sker i stadens fullmäktige den 11 december.

Anja Kuusisto
anja.kuusisto@aumedia.fi

Läs ocksåEtt budgetfullmäktige utan like?