Senarelägga sommarlovet?

”Försommaren i Finland är ofta kall och regnig”, heter en av motiveringarna för att senarelägga skolornas sommarlov med ett par veckor så att skolstarten skulle infalla först i slutet av augusti.

Om man ser på det här året skulle man ju nästan önska att man hade sitt sommarlov redan i maj – den som lyckades chansa rätt eller förhandla sig fram till den lösningen kan vara rätt så nöjd med sitt val. Temperaturer på uppemot 25–28 grader och däremellan på bättre sidan av 20 grader så gott som hela vägen – och dessutom garanterat algfritt i stränderna.

Knappast att detta är något årligen återkommande (hoppas inte), men ändå. Det är försommaren som tyvärr har visat sig vara den bästa årstiden på våra breddgrader åtminstone för den som tänker sig ett dopp i det blå.

Att man ska försöka samordna elevernas och studerandenas sommarlov inom EU för att möjliggöra deltagande i internationella evenemang som ofta ordnas mot slutet av augusti är en motivering jag däremot köper litet bättre.

Problematiken ligger nämligen någon helt annanstans än i när skolorna har sommarlov.

I övrigt känns det som att det är näringslivet som är mera intresserat av att flytta fram sommarlovet än någon annan.

”Det skulle göra gott om skärgården inte är stängd då mellaneuropéerna kommer”. Just det. Och det hänger förstås samman med skolstarten, eftersom många familjers stugvistelser och semestrar och annat oftast tar slut veckoslutet innan skolstarten. Åtminstone så känns det.

Kolla bara på skillnaden på Kyrkbacken i Nagu den 5 augusti kontra den 12 augusti under valfritt år.

Att olika serviceställen som restauranger, caféer och glasskiosker ska vara öppna just precis då person x eller person y råkar ha ledigt och ska servas är en annan intressant infallsvinkel på det hela.

Som företagare förutsätts man jobba 24/7/365 enligt vissa verkar det som. Faktum är att det finns många företagare som gör det, men att ha anställda på jobb är sällan lönsamt på säsongsbetonade ställen – förutom under de sex veckor som man brukar kalla högsäsong i Sommarfinland.

Alla vackra ord om säsongsförlängning hit och dit känns som rena rama snömoset då ingen på riktigt tar tag i det hela. Problematiken ligger nämligen någon helt annanstans än i när skolorna har sommarlov.