Rättelse: I värsta fall går staden 3,5 miljoner back, inte fem

Höstens första. Pargasfullmäktige samlades till sitt första sammanträde för hösten i tisdags. Foto: Anja Kuusisto

Korrigerad text 30.8: Det befarade underskottet är som helhet 3,5 miljoner.

När Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén i tisdags mötte fullmäktigeförsamlingen för första gången efter sommaruppehållet vill han fästa ledamöternas uppmärksamhet på stadens två stora utmaningar i höst.

– Vår största utmaning är att få en fungerande social- och hälsovårdsavdelning igen. Efter den här veckan har vi ingen äldreomsorgschef, ingen social- och hälsovårdsdirektör och ingen ledande läkare.

– Rekryteringsprocessen är i gång men just nu lever vi en situation där vi går framåt vecka för vecka och dag för dag, ibland timme för timme. Budgettiden är nära och utmaningen är stor.

Ingen överraskning

Nygréns ord är förstås ingen överraskning för ledamöterna, men hans påminnelse vittnar om en mycket bekymmersam situation. Staden omplacerade sin social- och hälsovårdsdirektör efter utbredd kritik, äldreomsorgschefen går i pension och ledande läkaren bytte jobb. Vårdchefen gick också nyligen i pension, men där har rekryteringen av en ny slutförts.

Nygréns bekymmer tar inte slut med att bygga upp en ny ledning för social- och hälsovårdsavdelningen.

Stort minus i kassan

Han övergår till att informera fullmäktige om att stadens ekonomi och resultat för i år blir betydligt sämre än vad man hittills räknat med.

– Pargasfullmäktige godkände ifjol en budget för 2018 där man medvetet gick in för ett underskott på 1,2 miljoner. Under slutet av förra året såg det ändå inte så farligt ut, man trodde att skatteintäkterna skulle bli bättre och kompensera minusbudgeten.

– Men nu vet vi att så blir inte fallet, vi har en ekonomisk uppföljning för årets första halva, fram till juni, och minuset kommer att bli rejält större, något som klarnat under sommaren. Det var en chock som även många andra kommuner fick i somras, säger Patrik Nygrén.

– Vi hade trott att minuset kan bli 1,2 miljoner, nu ser det ut som att det till och med kan bli minus 3,5 miljoner, säger Nygrén.

Budgetprioriteringar och ramar ska diskuteras då fullmäktige åker på båtseminarium 14 september och Nygrén säger att han därför också påminner om stora överskridningar från tidigare.

– Det blir en arbetsdryg höst.

Omröstning om musiksal

I det första egentliga fullmäktigeärendet blev det omröstning i frågan om Sarlinska skolan ska få en musiksal eller inte.

Planen är att bygga en mellanvägg bakom den nuvarande scenen i skolans gymnastiksal och därmed skapa en musiksal. I nuläget finns ingen musiksal i skolan utan högstadieeleverna använder musiksalen i Malms skola.

En förklaring till behovet av förändring är att rörelsehindrade ska integreras i undervisningen, och att man därför vill ordna under husets eget tak. En så kallad trapphiss ingår i investeringen på 36 600 euro.

Också den här musiksalen är en tillfällig lösning, som också är tänkt att bli en lokal för band att öva i – och en mer permanent musiksal ska byggas senare.

Samlingpartiets Harri Lehtinen tog till orda och förundrade sig över att ärendet inte varit i bildningsnämnden.

– Processen får inte några stilpoäng, det ska medges, tyckte Mikael Holmberg, SFP, men behovet aktualiserades först i somras.

I omröstningen godkändes anslaget för musiksalen med rösterna 20 mot 15. Såväl Gröna, SDP och även SFP sprack, medan Saml, VF och Centern enhälligt röstade mot investeringen i en musiksal.

Plastkassefritt Pargas?

Fullmäktige behandlade också flera motioner. En av de motioner som nu inlämnades handlar om att få Pargas plastkassefritt.

Motionen inlämnades av Vänsterförbundets med Lotta Laaksonen och Nina Söderlund som första undertecknare. De föreslår att Pargas stad skulle ta modell av Kervo där man har gått in för att göra staden plastkassefri. Stadens medborgarinstiut Kombi, yrkesinstitutet Livia, Kikaren med flera aktörer kunde vara samarbetsparter i ett projekt som driver på plastkassefrågan, föreslås i motionen.

Säger upp Lindorff-avtal

Pargas stadsfullmäktige beslöt på tisdasgskvällen enhälligt att avtalet med indrivningsföretaget Lindorff ska sägas upp och staden ska be in offerter av flere indrivningsbolag i stället.

Beslutet fattades efter ett förslag av Lotta Laaksonen, Vänsterförbundet. Hon påtalade att Lindorffs metoder är bryska, då även minderåriga hotas med indrivningsbeslut, och att företaget dessutom nämnts i skatteparadissammanhang.

Hur fallet är med Lindorffs skatteparadisstatus kunde ingen i fullmäktige med säkerhet säga, men fullmäktige omfattade enhälligt förslaget om att man borde göra en offertbegäran kring indrivningsuppdraget.

Anja Kuusisto
050-400 2352/anja.kuusisto@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*