Jag önskar prenumerera på Pargas Kungörelser:

För utlandsprenumerationer tillkommer porto per tidning inom Norden 1,90 €, övriga Europa 2,00 €.

Prenumeration

Startdatum (obligatoriskt)

Mottagare (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr och ort (obligatoriskt)

Telefon

E-post


Fyll i betalarens uppgifter om du beställer PK som gåva:

Betalare

Adress

Postnr och ort

Telefon

E-post


PK får kontakta mig per e-post / sms

Meddelande

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Pargas Kungörelser