Pargasbo utvecklar Åucs psykiatriska socialarbete

Trivs med jobbet. Minna Laitinen gillar utmaningen. Foto: Mikael Heinrichs

Minna Laitinen är sedan oktober ny ledande socialarbetare vid Åucs verksamhetsområde för psykiatrin. Laitinen är ursprungligen från Tavastland, men flyttade förra hösten till Pargas och har trivts bra.

– Lugnet i Pargas är en bra motvikt till det tidvis rätt hektiska jobbet, säger hon.

Samtidigt har hon fått ny förståelse för hur viktig språkaspekten faktiskt kan vara – inte minst inom sitt eget ansvarsområde.

– Tjänsten som ledande socialarbetare är helt ny och har varit efterlängtad, eftersom socialarbetarna tidigare haft en läkare som sin närmaste förman. Nu kommer också förmannen från den egna branschen och har bättre förutsättningar att utveckla socialarbetet, säger Laitinen.

Det gäller att hitta till socialarbetarna

Psykiatrins socialarbetare är i dagens läge 25 till antalet inom sjukvårdsdistriktet. Dessutom arbetar två socialrådgivare och en rehabiliteringshandledare i teamet.

Som förman arbetar Laitinen inom administrationen för psykiatrin. Till hennes arbetsuppgifter hör att utveckla fortbildningen, arbetsstyrningen och de allmänna verksamhetsförutsättningarna för de anställda inom det sociala området.

Den första tiden har gått åt till att skapa instruktioner för hur socialarbetet ska ledas och till att kartlägga situationen i nuläget.

– Ett problem har varit att patienter inom psykiatrin alltför sen kommer i kontakt med socialarbetare. Kontakten till en socialarbetare är särskilt viktig då det handlar om en patient som är i kontakt både med psykiatrin, somatiska avdelningar och socialtjänsten.

Arbetet inom socialsektorn är till en stor del byråkratiskt – men måste också vara det.

– Det handlar först och främst om att trygga patienternas rättigheter och värna om dem. Socialarbetarnas roll som stöd för patienterna är viktig och till uppgifterna hör bland annat att se till att patienternas självbestämmanderätt förverkligas.

Stort pussel att lägga

Att avdelningsvården för beteendestörningar vid den psykiatriska enheten i Pargas flyttar till Halikko och Åbo – och vilka språkkonsekvenser det kan få – är en aspekt som får Laitinen, numera Pargasbo och ivrig svenskstuderande, fundersam.

Kvar i Pargas blir vuxenpolikliniken samt avdelningen för barn och ungdomar. Vid polikliniken jobbar ett mångprofessionellt team bestående av psykologer, sjukskötare och läkare.

En psykiater finns tillgänglig tre dagar i veckan liksom också en ergoterapeut. Vid behov kommer också en socialarbetare från S:t Karins till Pargas.

I och med att sjukvårdsdistriktet är geografiskt sett rätt stort och psykiatrins enheter är splittrade på flera verksamhetsorter är det viktigt att ha någon som kan koordinera och utveckla också det sociala arbetet. Laitinen arbetar deltid som ledande socialarbetare och fortsätter också med det kliniska arbetet på Åucs beroendepsykiatriska avdelning i Åbo.

– En stor del av mitt jobb handlar om att koordinera helheten så att också den sociala biten fungerar efter omstruktureringen. Då de olika ansvarsområdena inom psykiatrin koncentreras till olika ställen blir det lätt så att en socialarbetare får tillbringa oskäligt mycket tid på landsvägen i och med att också de är bundna till de olika områdena. Mitt förslag är att socialarbetarna istället skulle vara bundna till orten, vilket skulle göra det enklare också för patienterna, säger Laitinen.

Modersmålet viktigt

Att den som är psykiskt sjuk kan tala sitt eget modersmål med vårdpersonalen är enligt Laitinen oerhört viktigt, men bland socialarbetarna finns i nuläget endast en som får språktillägg för svenska.

– Faktum är att det tar sin tid att få till stånd förändringar inom ett stort sjukvårdsdistrikt, men förhoppningen är att vi inom loppet av det här året skulle få socialarbetarnas sits löst.

Ett steg på vägen är den sakkunniggrupp som består av Laitinen och tre andra socialarbetare som har en vilja att aktivt utveckla socialarbetet. Deras uppgift är att hjälpa övriga anställda inom psykiatrin i frågor som rör det sociala arbetet.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*