Mycket mer än en ljuskälla

Många möjligheter. Gatubelysningen kan i framtiden också de många olika typer av information om olika saker, konstaterar samhällsingenjör Matias Jensén vid Pargas stad. Foto: Mikael Heinrichs
Hos Pargas stad är det samhällsingenjör Matias Jensén som fungerar som kontaktperson i gatu- och trafikplaneringsfrågor. Bland annat gatubelysningen faller på hans bord.
– Det är en väldigt brokig skara armaturer och utrustning som finns på olika håll i kommunen och vi har ingen heltäckande karta över läget just nu. Det handlar om att märka ut både var jordkablar är dragna och exakt vilka modeller av armaturer och stolpar det finns på de olika ställena. Att veta exakt var kablarna går är förstås viktigt ur en säkerhetsaspekt men också då man ska lokalisera fel, säger Jensén.
I stadens avtal med Du-tec ingår fyra inspektionsrundor per år och däremellan byts också söndriga armaturer ut. Särskilt vid övergångsställen fäster man extra stor vikt vid att åtgärda fel så fort som möjligt.
Strandvägen är ett gatuavsnitt där belysningen är tänd under hela natten, men på de flesta ställen är belysningen släckt mellan klockan 1 och 5. Men under natten kommer man att dämpa belysningen också på Strandvägen.
– Det här är dagens melodi och på sikt kommer man att kunna samla en hel del information den här vägen. Gatubelysningen är mycket mer än bara gatubelysning i framtiden. Man kan till exempel mäta trafikmängder och besökarantal via den, säger Jensén.
Försäljningen av kvicksilverarmaturer slutade i Finland 2015 – vilket lett till att man börjat övergå till de mer långlivade (och energisnåla) led-lamporna.
– Tillverkarna lovar en livslängd på 80 000–100 000 lystimmar för led-armaturerna, vilket innebär att de kan lysa i ungefär 30 år framåt, påpekar Jensén.
Staden har som målsättning att minska elförbrukningen med 30 procent.
– Men vi kommer upp till 50–70 procent på vissa objekt med gatubelysningen.
Ljusmässigt är de nya armaturerna trots det effektivare.
– Det här är en förnuftig investering. Alternativet är ju att man avvecklar belysningen, vilket också kostar.
I fjol byttes armaturer i Houtskär, Iniö och Korpo samt Nagu står i tur.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi