Man blir nästan andfådd …

Pargas stads strategi presenterades i början av veckan och valda delar av de första 11 åtgärderna – eller handlingarna – presenteras i en skild artikel. Av de sammanlagt 41 handlingarna i strategin kör man nu igång med elva stycken.

Flera av handlingarna är till skillnad från det sedvanliga strategisnacket faktiskt helt konkreta och påtagliga saker som man tar itu med för att svara på den feedback man fått av kommuninvånare som intervjuats. Dessutom har närmare 200 av stadens egna anställda fått säga sitt.

Med andra ord handlar det om ett enormt delaktighetsprojekt av sällan skådad karaktär.

Bland de första elva handlingarna finns en expressbuss mellan Pargas och Åbo, kontinuerliga talkojippon och ett aktivare samarbete med tredje sektorn, en ny skolgård till Kyrkbackens skola i Nagu, en större satsning på elcyklar och cykelleder överlag, en gemensam utveckling av skärgårdskonceptet i Egentliga Finland, all service från en lucka, mera stadskänsla, en företagarvänlig atmosfär och förbättrade upphandlingsprocesser…

Det är faktiskt nästan så man blir andfådd med mindre. Det är inte heller meningen att handlingarna ska vara slutförda innan följande lanseras, utan det handlar om långa och pågående processer. Men bollen sätts i alla fall i rullning.

Då man veckan innan dessutom lanserade lobbningskampanjen för Pargasleden som skulle ge en ny, kortare och snabbare rutt till både Åbo och E18-motorvägen kan man konstatera att Pargas nu satt igång en riktig charmoffensiv.

Stadsdirektör Patrik Nygrén påpekar att det handlar om åtgärder som staden planerat en längre tid och som utkristalliserats under de senaste 4–5 månaderna.

Rubrikerna om ledarskapskriser och bristande förtroende för ledande tjänstemän i staden har haglat tätt den senaste tiden. Att staden dessutom fått lov att rekrytera flera ledande tjänstemän under de senaste månaderna har knappast gjort strategiarbetet lättare.

Nygrén medger att det tidvis varit svårt att ”släppa taget” och låta både ortsbor och andra få ordet medan de traditionella cheferna fått ge avkall på sina traditionella roller.

Ett modernt sätt att jobba, heter det.

Det är upp till de förtroendevalda att avgöra hur det utfaller, eftersom strategiarbetet ska följas upp med hjälp av regelbundna tertialrapporter. Det låter åtminstone mera traditionellt. Vi får helt enkelt vänta och se hur det hela framskrider.

De följande fem handlingarna presenteras i februari 2019.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Läs ocksåStaden presenterade sin strategi: består av 41 konkreta handlingar