Idrottsbetonad gymnasieutbildning till Pargas

Akademi nästa. PIF-ordföranden Andreas von Bergmann har förhandlat fram en modell för idrottsakademin i Pargas tillsammans med gymnasiernas rektorer. Akademin blir av från höstterminen. Foto: Mikael Heinrichs
Planerna på en idrottsakademi där det går att kombinera andra stadiets studier och idrott har funnits redan en längre tid, men man har aldrig kommit till skott. Efter att saken antecknades i verksamhetsplanen för 2018 för Pargas IF:s del har nya ordföranden Andreas von Bergmann tillsammans med Pargas svenska gymnasiums och Paraisten lukios rektorer förhandlat fram stommen för den PIF-akademi som kommer att köra igång då höstterminen inleds.
Den förändring som gjordes till hösten 2016 då båda gymnasierna gick in för blocksystem om 3 x 75 minuters lektionspass och synkroniserade provveckor och periodindelningar ligger egentligen som grund för att akademiverksamheten överlag är möjlig att genomföra.
– Det har redan en längre tid förts diskussioner om en idrottsakademi i Pargas som skulle göra det möjligt att kombinera studier med en målmedveten träning i den egna idrottsgrenen, men det har aldrig förverkligats på grund av att det alltid varit något som satt käppar i hjulen. Nu finns förutsättningarna och tankegångarna från gymnasiernas sida är positiva, säger von Bergmann.
Han understryker att man också förhandlar med Axxell som en fjärde samarbetspart.
Rent praktiskt kommer akademin att erbjuda tre veckovisa pass för idrottarna. På måndagar har man planerat ett gemensamt fysikpass i Fysiogym under ledning av Ville Ranta-aho som tidigare har arbetat med motsvarande projekt för Turun seudun urheiluakatemia i Åbo.
Onsdagsmorgnarna är vigda för grenspecifik träning i grupp eller individuellt medan fredagseftermiddagarna skulle bestå av varierande pass som kan vara antingen fysik- eller grenträning, alternativt föreläsningar om träningslära, kost- och näringslära, idrottspsykologi eller något annat.
I och med att akademin går i Pargas Idrottsförenings regi är det i första hand de sju grenar Piffen har verksamhet i som är aktuella, men eftersom man lagt pusslet är det inte alls uteslutet med andra grenar. Badminton har redan diskuterats och andra alternativ är också möjliga.
Besluten om vilka lagidrotter som får regelrätta träningsgrupper inom akademin fattas först då ansökningarna lämnats in.
Besluten om vilka tränare som knyts till verksamheten fattas efter det.
Enligt von Bergmann är man nöjd redan med tio studerande som väljer akademin, men ju fler desto bättre.
PIF-akademin är öppen också för studerande som redan har inlett sina gymnasiestudier i Pargas.
– För en skidåkare ser jag det här som ett ypperligt alternativ till Vörå, konstaterar han.
PSG:s rektor Annika Gustafsson gillar idén. Hon har vid flera tillfällen påtalat att många väljer gymnasiestudier i Åbo eller på annan ort – också delvis på grund av att det inte finns möjligheten att kombinera studierna med tränandet på egen ort.
– Jag ser det här som en väldigt positiv utveckling för Pargas som studieort. Dessutom innebär akademikonceptet i den här formen ingen kostnad för staden, utan det är föreningen som axlar ansvaret för att få ekonomin att gå ihop, säger Gustafsson.
Tanken är den att man som studerande kan välja att träna dagtid också på hemorten utan att behöva pendla till annan ort.
– Faciliteterna och förutsättningarna i Pargas är goda och modellen med utomstående aktörer som tar hand om sådan verksamhet som skolan i sig inte har möjlighet att erbjuda är något som följer andan i den nuvarande läroplanen, poängterar Gustafsson.
Paraisten lukios rektor Ari Rintanen ser likaså positivt på det mervärde som den här satsningen medför.
– Framöver finns det helt enkelt en orsak mindre för studerande i gymnasieåldern att söka sig bort från den egna hemorten, säger han.
Han tycker skisserna på akademiverksamheten ser bra ut och litar på att verksamheten ska gå att förverkliga.
– Visst ställer det en del tilläggskrav på att samarbetet mellan de olika aktörerna ska fungera friktionsfritt, men andan i förhandlingarna är så pass god att jag inte ser några som helst orosmoln.
Rektorerna har också fört fram möjligheten att i framtiden utveckla konceptet så att man kunde erbjuda ett motsvarande koncept inom kultursektorn.
– Både skolorna, Piffen och idrottarna själva drar nytta av det här konceptet och det kan som sagt mycket väl utvidgas också till andra sektorer, säger Rintanen.
Gustafsson håller med. Då ramen finns på plats kan de här blocken relativt lätt vigas också för andra specialkurser.
– Då det är ungdomsshow i Pargas märker vi ofta av att många studerande är trötta och har verkligt långa dagar. Kultursidan kunde mycket väl tas med enligt ett motsvarande koncept, tycker hon.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi