Gatubelysningen väcker känslor

Skidstadion nästa. Montör Victor Korpela granskar armaturerna vid skidstadion i Finby. Foto: Mikael Heinrichs
Pargasföretaget Du-tecs bilar har blivit en allt vanligare syn i gatubilden i Pargas. Orsaken till det är enkel. Det handlar om att dotterbolaget Du-tec Net i dagens läge har hand om underhållet av gatubelysningen i hela Pargas – även skärgårdsdelarna. Det är endast öarna bakom förbindelsebåtar som inte ingår i avtalet, som alltså täcker Pargas, Nagu, Korpo, Norrskata, Houtskär och Iniö.
– I och för sig har vi nog bytt ut trasiga armaturer också på öarna, men det ingår inte i det här helhetsavtalet, konstaterar delägaren Bjarne Ulriksson.
Det gäller såväl kabeldragningar som underhåll och förnyande av armaturer.

Ofta kan man säga som så att ju mera design det handlar om, desto svårare är det att hitta rätt sorts reservdelar om något går sönder.
Bjarne Ulriksson

Också i övrigt har bolaget som tidigare enbart haft företagskunder nu riktat in sig på konsumentmarknaden i och med att man via Du-tec Fix (fastighetsservice) och Du-tec Lux (förnybar energi, bl.a. solpaneler och luftvärmepumpar) erbjuder tjänster också till privatpersoner.
– Det handlar om att ha flera ben att stå på helt enkelt. Dessutom finns det synergieffekter mellan del olika bitarna som gör det enklare och smidigare för kunden, säger Ulriksson.
Bolaget i sig grundades 2011 och under de två senaste åren har man grundat de tre dotterbolagen som tagit över den operativa verksamheten. I dagens läge sysselsätter företaget totalt 17 personer med delägarna Ulriksson och Ralf Dahlqvist medräknade.
– Till en början var det bara vi två, men redan hösten 2011 anställde vi våra första medarbetare, säger Ulriksson.
Fastighetsservicen har tidigare varit rätt starkt Nagubaserad, men man hoppas kunna utvidga också mot Pargashållet.
Men för att återgå till gatubelysningen. Det är en sak som alltid väcker känslor – det har Ulriksson och hans anställda fått märka av.
– Vi visste nog att det väcker känslor, men i ärlighetens namn var det litet av en överraskning hur mycket energi det väcks till liv då en lampa är mörk, säger Ulriksson.
Då gatubelysningen på vissa vägavsnitt bytts ut från kvicksilverbaserade armaturer till led har belysningen tidvis varit på också under dagtid, vilket en del invånare förundrat sig över.
– Det är helt enkelt enklare att hitta söndriga armaturer och fel då man har belysningen tänd, säger montören Victor Korpela.
En stor del av arbetet utgörs ännu av kartläggning av alla olika typers armaturer och teknik samt kabeldragningarna i de olika kommundelarna.
– Ofta handlar det om stora områden där belysningen är på medan man utför underhållsarbeten eller kartläggningar, det hänger helt enkelt ihop med styrsystemen, säger Ulriksson.
Han är särskilt nöjd med styrsystemet för den nya ledbelysningen längs Strandvägen i Pargas centrum.
– Där kan i praktiken varje enskild armatur styras enskilt från en dator. Man kan i teorin dämpa belysningen på en enda lampa om man så vill, säger Ulriksson.
Just nu är bland annat belysningen kring skidstadion i Finby ett av de projekt som sysselsätter.
– Vi går igenom vad som finns där och vad som behöver bytas ut, säger montören Kalle Hotanen.
Gamla Malmens belysning har också kollats inför den stundande julmarknaden – ett arbete som är utmanande i och med att belysningen där är långt ifrån standardiserad.
– Ofta kan man säga som så att ju mera design det handlar om, desto svårare är det att hitta rätt sorts reservdelar om något går sönder, säger Ulriksson.
Du-tec tar emot felanmälningar gällande gatubelysningen i hela Pargas per e-post till vagbelysning@du-tec.fi.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi