Fullmäktige avrundade budgetmötet på torsdagen

De slutliga budgetvändningarna togs under torsdagen. Arkivfoto

Klockan 20 på kvällen, sju timmar efter att Pargas stadsfullmäktiges budgetmöte i tisdags hade börjat, skulle fullmäktige äntligen inleda behandlingen av investeringsbudgeten; besluta vart pengar ska sättas och hur mycket under 2019.

Det som hade diskuterats under de sju timmarna innan var verksamhetsbudgeten, formuleringar i budgettexten och det har getts information om frågor som Vapparvägen, Arkea och Kaarea, skolfastigheter och fiberfrågor med mera.

Några investeringsfrågor hann fullmäktige också avgöra innan Regina Koskinen, SFP undrade om det inte ändå vore bäst att ajournera mötet. Så blev det. Mötet fortsatte i torsdags.

Fiber fick klartecken

Innan det hade man avgjort investeringen i fiber. Ett fibernät för 2,5 miljoner euro är aktuellt för flera byar i Pargas och skärgården. Stadens andel blir 600 000 över två år.
Närings-, trafik och miljöcentralen och Partel är samarbetsparterna i projektet som företaget Partel ska förverkliga.

– En mycket bra investering och en markering som visar på möjligheter att bo i periferin, och dessutom ingår statliga pengar, sa Mikael Holmberg, SFP när han redogjorde för ärendet.

Målet med projektet är fiberförbindelser i centrala delar av Nagu, Korpo, men också för till exempel Ålön, Lielax med mera. Partels villkor för fiberprojektet är att 50 procent av fastighetsägarna inom ett område deltar med sin egen investeringsdel.

Helhetsplan för skolfastigheter

Att skolfrågor skulle engagera Pargaspolitikerna i budgetdebatten på tisdagen var väntat.

Det märktes redan när textdelen av budgeten behandlades. Harri Lehtinen, Saml, kom med ett förslag som ledde till en förhandlingspaus. I slutändan gick hans förslag igenom med rösterna 22–12 och en blank.

Lehtinen föreslog att staden skyndsamt ska göra en helhetsplan för fastigheterna inom bildningen och småbarnspedagogiken. Lehtinens textförslag säger att båda sektorerna måste samarbeta och även skolorna och vårdnadshavare ska involveras i planeringen. Planen ska utreda vilka hus för skolor och daghem det lönar sig att reparera, vilka nybyggen som behövs och var.

Staden köper Kaarea-aktier

Arkeafrågan – där staden hamnat i Marknadsdomstolen – och att köpa aktier i bolaget Kaarea som ska bildas nästa år, väckte också debatt.

Maria Lindell-Luukkonens, SDP, förslag var att investeringen i aktier stryks, men också denna gång förlorade hennes förslag i omröstningen.

Staden satsar 180 000 i aktierna som ger staden en andel på elva procent i Kaarea. Åbo stad och sjukvårdsdistriktet är de största aktieägarna i Kaarea.

Mia Forssell, Gröna, föreslog att upprätthållandet av stadens lekparker ska få 50 000 euro i budgeten – summan var 10 000 i förslaget – och att upprätthållandet därefter skulle få 20 000 euro per år och inte 10 000 som nu. Förslaget ledde till en jämn omröstning där hennes förslag gick igenom med rösterna 19 mot 16.

Torsdagens del 2

Sunnanbergs skola fick under torsdagen endast sina planeringspengar på 25 000 euro i nästa års Pargasbudget – och ett löfte om att 1,5 miljoner för skolan ingår i planen för 2020.

Pargasfullmäktige kunde efter förhandlingspaus under budgetmötet del två (del ett hölls på tisdag) godkänna satsningen på det nya affärskvarteret vid Vapparvägen med klar majoritet.

Rösterna föll 29 mot 6 och i minoritet blev VF och SDP, med undantag för Kyösti Kurvinen och Tom Lindholm. De röstade med majoriteten.

Staden ska grunda ett fastighetsbolag för Vapparvägens affärskvarter. Staden ska också bygga en ny kvartersgata, ett parkeringsområde, ett hamn- och parkområde. I planen ingår också en ny in- och utfart till Skärgårdsvägen. Kostnadskalkylen för kvarteret som helhet är 1,8 miljoner och och stadens andel 1,1 miljon under åren 2019–21.

Vapparvägens affärskvarter väckte diskussion redan under mötets tisdagsdel, och i samma andemening fortsatte man på torsdag kritisera att planeringen inte gjorts öppet.

Efter diskussion bland annat om ledbelysning och gatubelysning – som fick 50 000 mer i budgeten än planerat, på förslag av Maria Lindell-Luukkonen – var fullmäktige redo att diskutera skolor och bildning.

Enligt Kyösti Kurvinen behöver staden ett nytt skolcampus, där båda språkgruppernas gymnasier och skolor för årskurserna 7–9 skulle ingå. Kurvinen och hela SDP-gruppen föreslog 100 000 i planeringspengar för en sådan skola. Förslaget röstades ned med rösterna 20 mot 9.

När den heta frågan om Sunnanbergs skola kom upp var Widar Nyberg, SDP, först ute och föreslog att skolbygget tidigareläggs (nu ingick det i ekonomiplanen för 2020) och får 1 245 000 för år 2019.

Maj Björk, SFP, föreslog att skolplaneringen omedelbart inleds via en arbetsgrupp, som senast i maj ska presentera en plan för fullmäktige.

– Anser fullmäktige att en ny skola ska byggas behövs en tilläggsbudget. För 2020 föreslår jag 1, 5 miljoner. Jag är realist och tror inte vi kan få igenom ett tillägg på över en miljon nu, sa Björk.

Laura Wickström och Daniel Strömborg, båda SFP, uttalade omedelbart stöd för Björks förslag.

Fullmäktige röstade först om Nybergs förslag och det var endast SDP, VF och Mia Forssell, Gröna som understödde att skolan skulle få pengar genast i nästa års budget.

Sedan röstade man om Maj Björks förslag och nu var Samlingspartiets fyra representanter emot att skolplaneringen omedelbart inleds, en tilläggsbudget övervägs, och att man i ekonomiplanen för 2020 upptar 1,5 miljoner för skolhuset. Rösterna föll 27 mot fyra (Saml) och två blanka. De blanka var Widar Nyberg och Carita Henriksson.

Ett investeringsbidrag för PIF-centers taksanering på 20 000 var ett tillägg i budgeten. Förslaget gjordes av Folke Pahlman, SFP, som vann omröstningen med rösterna 16 mot 15, tre blanka.

Läs ocksåStaden går in för att låna mera

Anja Kuusisto/Mikael Heinrichs
mikael.heinrichs@aumedia.fi