Föreningen Sekahaku värnar om danstraditioner – nu också i Rehtis

Dansbanedans. Foto: Museiverket-Musketti/Melissa Hanhirova

Från och med tisdagen den 19 mars ordnar dansföreningen Sekahaku med bas i Åbo danskurser i Rehtis hus i Pargas. Det handlar om en introduktionskurshelhet i sex delar med olika dansbanedanser som presenteras från grunden.

– Kursen är uppbyggd så att man kan komma till ett enstaka tillfälle eller delta i alla om man vill. Det blir smakprov av de vanligaste danserna och ingen förhandsanmälan krävs, man betalar endast deltagaravgiften per gång på plats, berättar föreningens sekreterare Erja Vuorinen.

Tisdagar i Rehtis

Kursdagen i Pargas är tisdag mellan klockan 19 och 20.30 med start nu på tisdag den 19 mars då foxtrot står på agendan. Den sista danskursen ordnas den 26 april med salsa som tema.

– Man förbinder sig inte till att delta i flera tillfällen, utan kan komma då det passar. Vi kör introduktionskursen nu under våren och utvärderar intresset efter det. Eventuellt blir det aktuellt med en fortsättning på hösten, men under sommaren kan man till exempel komma till dansbanan i Littois i S:t Karins där vi har verksamhet hela sommaren, berättar Vuorinen.

Man kan komma ensam eller tillsammans med en partner till kurstillfällena.

– Vi byter par under kurserna så man får öva sig att dansa med olika partners och lär sig på det viset bättre, intygar Vuorinen.

Dansföreningen Sekahaku är en allmännyttig förening vars syfte är att upprätthålla dansbanetraditionerna i regionen och danskulturen överlag i Finland.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi