Kuka on vastuunkantaja?

Väki katoaa Paraisilta huolestuttavaa tahtia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, kaupungin väkiluku väheni viime vuonna taas n. 60 henkilöllä.

Jos tämä olisi ainoa vuosi, jolloin väkeä olisi vähentynyt ei ongelmaa olisi, mutta negatiivinen suunta on jatkunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2012 lähtien.

Vuodesta 2002 vuoteen 2012 Parainen oli muuttovoittokunta. Suurin syy tähän oli panostukset uusiin asuinalueisiin ja kuntaliitokset. Viihtyisät, merelliset ja lapsiperheille sopivat uudet asuinalueet houkuttelivat ja asukasmäärät kasvoivat. Kun panostettiin oikeisiin asioihin ja tehtiin oikeanlaisia päätöksiä olivat tulokset positiivisia eli asukasmäärän kasvua. Jokaisen kunnan on kehityttävä ja toimittava suunnitelmallisesti asukkaiden parhaaksi ja uusien asukkaiden saamiseksi.

Kaupungin kokonaisvaltainen kehittäminen on unohtunut ja nyt muuttoliikettä on poispäin. Alhainen syntyvyys ja lapsiperheiden poismuutto vauhdittavat Paraisten ikärakenteen muutosta. Parainen vanhenee nopeaa tahtia.

Väen väheneminen ja vanheneminen eivät lupaa hyvää kaupungin elinvoimaisuudelle. Tarvitsemme yrittäjiä ja palveluita, jotta säilytämme elävän keskustan ja työpaikat. Kaiken perustana on riittävä asukasmäärä, jotta kaupungin palvelut säilyvät ja yrittäjillä on mahdollisuus toimia.

Mitä on tehty ja mihin on panostettu viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Suurin näkyvä muutos on tänä vuonna valmistuva kauppakeskus sekä sen yhteyteen tuleva pienvenesatama. Tällä saadaan kaupunkikuvallinen muutos, mutta miten se vaikuttaa asukasmääriin jää nähtäväksi. Tarvitsemme myös toisenlaisia toimia, jotta asukkaat pysyvät täällä ja muuttavat tänne.

Tarvitsemme vision, asukas-strategian, tavoitteita, markkinointia ja toimenpiteitä. Nämä olisi pitänyt olla olemassa koko ajan, jotta olisimme voineet välttää muuttotappiot. Nyt olisi viimeinen hetki ne laatia ja toimia, jotta negatiivinen trendi saadaan käännettyä eikä Paraisten elinvoima katoa.

Kuka kantaa vastuun asukasmäärän vähenemisestä, mikä kaupungin taho ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin, mitkä ovat kaupungin toimenpiteet ja kuka on se henkilö, joka kantaa vastuun em. asioista. Olisi hienoa, jos saisin vastuksen näihin kysymyksiin mahdollisimman pian sillä aikaa tai varaa ei ole jatkaa tällä tiellä.

Petri Abrahamsson

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*