En riktigt lyckad satsning

Nyheten om att staden ingått ett samarbete med Finlands företagsmentorer är åtminstone ett stort, konkret steg i rätt riktning för att Pargas ska bli en mer företagarvänlig ort. Inte för att Pargas heller tidigare har varit särskilt företagarovänlig, utan för att man på det här viset kan utnyttja den ”gråa eminens” och företagarerfarenhet och -kunnighet som finns på orten.

En företagsmentor i sig bär inget ansvar, men kan trots det ge oerhört mycket till en nybliven företagare. Erfarenhet är något man sällan kan köpa för pengar. Den får man enbart genom att själv fatta beslut – antingen goda eller mindre goda sådana.

Var och en av oss behöver ett bollplank – gärna ett med tystnadsplikt dessutom – i något skede av livet.

Om man tack vare en företagsmentor åtminstone lyckas undvika en eller två av de värsta fallgroparna på vägen, är det en enorm win-win -situation som uppstår.

Man brukar säga att det inte finns något sådant som en gratis lunch. Men att anlita en företagsmentor är faktiskt helt och hållet avgiftsfritt för företagaren – och således ingen tilläggsrisk.

Den största risken har man trots allt redan tagit då man bestämt sig för att ge sig in på företagarbanan – och det är i varje fall företagaren som i sista hand bestämmer om man vill lyssna på mentorns råd och ta tillvara dem.

En av drivkrafterna bakom företagsmentorskapet är att bidra till en ökad sysselsättning i Finland.

För Pargas del är den senaste sysselsättningsöversikten på inget vis katastrofal, då arbetslöshetsgraden landar på 5,5 procent. Siffran står sig mer än väl i konkurrensen med grannkommunerna och hela landskapet.

Att vara proaktiv är det förstås inget fel på – tvärtom. Lyckas man med hjälp av det här samarbetet uppnå ens en nyanställning, har satsningen betalat tillbaka sig mångfaldigt.

Någon dyr affär är samarbetet nämligen inte för stadens del. Samfundsmedlemmar betalar en grundavgift som för kommunens del är 400 euro samt en avgift som grundar sig på kommunens invånarantal. För Pargas stads del landar medlemsavgiften totalt på strax över 700 euro – så ingen behöver ligga sömnlös och grubbla över den avgiften.

Var och en av oss behöver ett bollplank – gärna ett med tystnadsplikt dessutom – i något skede av livet. Att få ett bollplank man kan lita på är mer än guld värt.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Läs ocksåStaden samarbetar med företagsmentorerna