Elva veckor kvar att göra kampanj

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg, trots att det kanske inte riktigt känns så. Valkampanjerna ligger än så länge i stiltje, eller söker åtminstone sina former. I Pargas finns det i skrivande stund sju kandidater som aspirerar på en plats i riksdagen.

Partierna och valmansföreningarna har tid på sig fram till den 5 mars att nominera sina kandidater och förhandsröstningen kör igång den 3 april med 14 april som valdag.

Sannolikheten för någon av Pargaskandidaterna att bli invald är rätt liten.

En nyhet i årets riksdagsval är att det för första gången går att brevrösta från utlandet. Den som vill brevrösta ska själv beställa brevröstningsmaterialet, sköta röstningen och se till att rösten hinner fram i tid. Brevröstningshandlingarna ska beställas från Finland till en utländsk adress. Den som röstar ska dessutom kalla in två vittnen för att närvara vid röstningen. Dessa ska genom sina underskrifter intyga att röstningen har skett med bevarande av valhemligheten och med respekt för valfriheten. Röstsedeln och andra handlingar ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen före valdagen.

Den första större debatten ordnas i eftermiddag i Sanomahuset i Helsingfors, där Ilta-Sanomat ordnar ett tillfälle för partiordförandena i de största partierna – samt Paavo Väyrynen från Seitsemän tähden liike som registrerades som parti så sent som den 20 december.

De sju från Pargas som i dagsläget har meddelat om sin kandidatur är SFP-arna Mikael Holmberg, Barbara Heinonen, Folke Pahlman samt Sandra Bergqvist.

Från SDP kandiderar Kyösti Kurvinen, från De Gröna Helena Särkijärvi och från Vänsterförbundet Lotta Laaksonen.

Samlingspartiet och Centern går till val utan kandidater från Pargas i och med att man redan nominerat sina 17 kandidater. Kristdemokraterna och Sannfinländarna har ett tekniskt valförbund i Egentliga Finland. Bland deras så här långt nominerade 2/3 respektive 10/14 kandidater finns inga från Pargas.

Blå framtid har nominerat tre av maximalt 17 kandidater i Egentliga Finland. Den obundna politiska rörelsen Liike Nyt har fyra kandidater i Egentliga Finland. Läget i de mindre partierna är än så länge oklart.

Faktum är att sannolikheten för någon av Pargaskandidaterna att bli invald är rätt liten. I senaste riksdagsvalet 2015 var Vänsterförbundets Matti Semi från Savolax-Karelens valkrets den kandidat med minst personliga röster som kom in: hans saldo var 2 139 röster. Från Egentliga Finland krävdes 4 625 röster år 2015, det var Samlingspartiets Saara-Sofia Sirén som knep en plats med det saldot.

Så visst är det möjligt, men sist och slutligen rätt teoretiskt att en kandidat med Pargas som hemort kommer att återfinnas på Arkadiabacken under de kommande fyra åren. Inga röster har ännu givits eller räknats, inte ens nära på.

Det är som sagt knappt att kampanjerna har inletts. PK återkommer till Pargaskandidaterna med presentationer närmare valet.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi