Kolumner

Broar

12.3.20 PK 0

Under årens lopp har jag på nytt och på nytt prövat argumenten för och emot och accepterat alternativet bro.

Heikki Inkari
Kolumner

Pensionärerna som resurs

27.2.20 PK 0

Jag hoppas att man inte enbart ser oss som en utgiftspost, utan en del av lokalsamhället som vi utvecklar tillsammans.

1 2 3 4 5 31