Tom skolgård
Corona

Pargas förbereder sig på epidemin

26.3.20 PK 0

I Pargas hälsocentral har man sett över sina rutiner på grund av coronaviruset. En synlig åtgärd är att det nu finns en skild ingång för alla infektionspatienter. Man har också delat in personalen i två

Kolumner

Broar

12.3.20 PK 0

Under årens lopp har jag på nytt och på nytt prövat argumenten för och emot och accepterat alternativet bro.

Debatt

Det är oss det handlar om!

5.3.20 PK 0

Bästa beslutsfattare. Ni kommer att besluta om nytt skolhus och vi vill dela med oss av våra åsikter gällande en ny skolbyggnad. Ni har tänkt på det praktiska men vi vill att ni ska veta

1 2 3 26