0,1 procent

Klimatdebatten går het runtom i Europa. När riksdagsvalet närmar sig har klimatoron vuxit också i Finland. Statsminister Sipilä gjorde ett smart drag då han samlade riksdagspartiernas ordförande och lyckades få alla partier, utom sannfinländarna, att enas om Europas stramaste klimatmål, att minska koldioxidutsläppen med 55 % fram till 2030. Den målsättning som ännu gäller för EU är en minskning med 40 %.

Överenskommelsen tar udden av klimatdebatten inför riksdagsvalet. Målsättningen är så stram att det inte finns rum för något parti att komma med ett högre bud.

Varför är 1,5 graders ökning trygg, men 2,0 leder till katastrof?

De konkreta åtgärderna diskuteras säkert inför valet. Sveriges regering har beslutat att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar år 2030. Kan det lyckas, det är bara elva år dit? I Tyskland har man beslut på att lägga ned kärnkraften och förbjuda användning av kol för energiproduktion. Man blir tvungen att importera energi, men man vägrar ta emot energi som producerats i kol- eller kärnkraftverk. I framtiden blir man beroende av rysk naturgas som importeras via Nord Stream 2-röret.

Finns det då fog för vår strama målsättning? Det kan man vara av olika åsikt om. Av alla koldioxidutsläpp på vår planet står Finland för 0,138 %. Om hela befolkningen i Finland skulle svepas bort av en stormvind, skulle man inte med några mätmetoder kunna påvisa en förändring i världens klimat!

Det måste ju ändå finnas ett mål för Sipiläs aktion. Man kan bara spekulera, men här är några förslag. Finland vill igen vara bäst i klassen! Finland visar solidaritet, alla skall delta i kampen mot klimatförändringen! Om man lyckas minska utsläppen mest av alla, kommer andra länder att köpa miljöteknologi från oss. Vi måste ha energi utan utsläpp, vilket dämpar kritiken mot byggandet av kärnkraftverket i Sipiläs hemtrakter.

Sextonåriga Greta Thunberg har fått en stark ställning som förebild för ungdomar. Hennes fredagsprotester framför riksdagshuset i Sverige, där man har skolplikt, men där man i det här fallet ser mellan fingrarna, har fått efterföljare på flera håll i Europa, också i Finland. Man kräver snabba åtgärder, men vad än våra riksdagsmän skulle göra, skulle det inte ha nån märkbar inverkan på jordens klimat. Positivt är att Greta Thunbergs protester också fått efterföljare i USA. Det är USA, Indien och Kina som står för de verkligt stora koldioxidutsläppen och det är där som kraftiga åtgärder borde sättas in!

En klok iakttagelse som Greta Thunberg gjort är, att människor som på klimatkongresser predikar att katastrof hotar och mänskligheten går under, inte har miljöångest utan fortsätter sitt liv som förut och flyger till kongresser. Det ger intryck av att de inte på riktigt tror på sitt budskap!

Jag är ingen klimatskeptiker, men inte heller en domedagsprofet som skapar ångest hos barn och ungdomar genom att påstå att mänskligheten går under om man äter rött kött!

Det jag helst vill ha, är en redogörelse för det händelseförlopp som antas leda till en katastrof. Varför är 1,5 graders ökning trygg, men 2,0 leder till katastrof?

Kari Penttinen
Biolog, f.d. rektor för Fiskeriskolan