Socialsidans utredning dröjer till slutet av maj

Socialbyrån finns i denna del av stadshuset med ingång från Gamla Bläsnäsvägen. Foto: Mikael Heinrichs
När stadsstyrelsen i Pargas på måndagen möttes var det meningen att den skulle få ta del av den utredning om social- och hälsovårdsavdelning som stadsdirektör Patrik Nygrén tillsammans med en bred politisk referensgrupp har gjort.
Men frågan om avdelningen, där speciellt barnskyddsenhetens arbete har varit krisartat, får vänta åtminstone till stadsstyrelsens följande sammanträde den 28 maj. Referensgruppen som Nygrén jobbar med består av stadsstyrelsemedlemmarna Helena Särkijärvi (Gröna), Maria Lindell-Luukkonen (SDP), Nina Söderlund (VF), Markku Orell (Saml), Mikael Holmberg (SFP) och Regina Koskinen (SFP).
På styrelseordförande Mikael Holmbergs initiativ hade måndagens möte också besök av konsulten Päivi Nordin, som inkallades som utomstående konsult för den tidigare utredningen (2016) då staden upplevde en liknande kris inom barnskyddet med flera uppsägningar och uttalat missnöje.
– Eftersom det har varit ett kommunalval här emellan och många i styrelsen är nya, ville jag be Nordin komma och presentera sin rapport, mycket tyder på att problemen i hela avdelningen inte har lösts såsom staden hade hoppats, säger Holmberg.
Det aktuella ärendet, eller utredningen, diskuterades också, men kanske inte så ingående då Patrik Nygrén var förhindrad, säger Holmberg.

Många sökande

Under tiden fick man glädjande nyheter i och med att de tre lediganslagna jobben som socialarbetare har lockat totalt 26 sökande av vilka 13 också är formellt behöriga.
– Så pass bra förspänt är nu läget, när man den här veckan gör intervjuer med flera sökande, bekräftar familjeenhetens nya enhetschef Sami Salmivirta.
Om det är rekryteringen av den nya enhetschefen Sami Salmivirta, att man numera lockar med högre lön, eller vad som har påverkat kan man inte uttala sig om.
Salmivirta har all orsak att vara nöjd, han tillträdde så sent som andra veckan i april och då hade tre av fyra socialarbetare som jobbade med barnskydd sagt upp sig, den fjärde hade redan annat jobb på lut men jobbade fortsättningsvis i staden. Salmivirta själv rekryterades från ett liknande jobb i Tavastehus.
Den lön man nu har lovat socialarbetarna är 3 650 euro, vilket är snäppet över medeltalet i branschen i landet.

Ingen ny företagare klar för gästhamnen i Iniö

Näringslivschef Tomas Eklund hade ingen ny gästhamnsföretagare att presentera för Iniös del ännu i måndags.
Förhoppningen är att hitta en företagare som är beredd att driva verksamhet såväl i lanthandeln som i gästhamnen, efter att företaget Galonis Ab dragit sig ut ur det hyresavtal som gällde även för denna sommar.
Stadsstyrelsen godkände nu endast uppsägningen av avtalet med Galonis Ab och jobbet med att försöka lösa gästhamnsfrågan fortsätter.

Fiskehamnen fick garanti

Den enda frågan där stadsstyrelsen röstade i måndags gällde företaget Skärgårdshavets sorteringsstations begäran om garanti till NTM-centralen gällande Käldinge fiskehamns verksamhet.
– Svaret blev ja, och det var inte frågan om att någon skulle vilja annat än stöda företaget, säger stadsstyrelseordförande Mikael Holmberg, utan omröstningen handlade snarast om att vissa bilagor i beredningen fattades och man övervägde också bordläggning – men det skulle bara ha skjutit fram avgörandet med ett par veckor.
NTM-centralen förutsätter en garanti för fortsatt verksamhet för att kunna bevilja stödpengar för investeringarna i hamnen.
Stödet är anmärkningsvärt, satsningen i fiskehamnen handlar om cirka 300 000 euro varav företagets egenandel är drygt 60 000.
Anja Kuusisto/Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi
Läs också:

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*