Rotaryutmaning till blodgivare

Utmaning. Pargas Port Rotaryklubb utmanar andra föreningar, klubbar och sammanslutningar att donera blod under 2018. På bilden blodtjänsts Leena Asplund och Henrik Karlstedt från rotaryklubben. Foto: Lorenz Michael
Blodtjänst firar 70-årsjubileum i år och nu vill Pargas Port Rotaryklubb få upp antalet blodgivare i Pagas till 800 per år.
Pargas Port Rotaryklubb gästades förra onsdagen av Leena Asplund från Röda Korsets blodtjänst och berättade om deras verksamhet. Blodtjänst firar i år 70-årsjubileum och i anslutning till det har rotaryklubben valt att starta en utmaningskampanj.
En av initiativtagarna till kampanjen är Henrik Karlstedt, som själv är en aktiv blodgivare.
– Bakgrunden till att vi ville starta den här utmaningen är att Blodtjänsten i Finland fyller 70 år i år och att Pargas genom åren alltid har varit en relativt bra ort med tanke på antalet blodgivare.
Något som Leena Asplund också bekräftar.
– I fjol hade vi i Pargas ungefär 700 blodgivare under hela året och antalet blodgivningstillfällen har stadigt ökat. Året innan låg siffran mellan 500 och 600 blodgivare.
Karlstedt hoppas att man med hjälp av utmaningskampanjen skulle få upp den totala siffran till åtminstone 800 för detta år.
– 70-årsjubileet till ära vill vi utmana alla föreningar, klubbar och samfund att under året bidra med minst 70 blodgivningar och på det här viset ge sitt bidrag till den här livsviktiga verksamheten, säger Karlstedt.
På webbplatsen www.blodtjanst.fi kan man se information om blodbehovet blodgruppsvis och kolla upp var man kan ge blod.
Sedan i fjol besöker FRK:s blodtjänst Pargas en gång i månaden. År 2014 började man med blodgivning varannan månad medan man sedan 2005 hade fyra tillfällen i året.
– Delvis beror det på att Pargasborna är så ivriga blodgivare, men delvis också på det att vi vill få en jämnare spridning och kortare väntetider för blodgivarna, säger Asplund.
På blodtjänsts webbplats kan man också grunda en grupp för blodgivare – självklart en ”blodgrupp” också det – där samtliga medlemmars donationer samlas och man kan följa upp statistik med mera.
– Då man ger blod kan man välja vilken grupp man vill att just den donationen skall tillgodoräknas för. Man kan inte ge blod till flera grupper på en och samma gång, men en givare kan ge blod till flera olika grupper under året, säger Asplund.
– Med grupperna man skapar på förhand kan man också delta i utmaningen genom att ge blod på annan ort, det behöver alltså inte ske uttryckligen i Pargas, säger Karlstedt.
En annan ny sak som blodtjänsten inför i år är den elektroniska hälsodeklarationen som går under namnet vein-to-vein. Avsikten är att bygga upp ett datasystem som skulle fungera mellan sjukhusen och blodtjänst. Samtidigt gör det nya systemet det smidigare att ge blod i och med att man kan fylla i frågeformuläret på förhand innan man kommit till blodgivningslokalen.

FRK:s blodtjänst

  • För att kunna ge blod ska man vara mellan 18 och 70 år, frisk och väga minst 50 kilo. För förstagångsgivare är övre åldersgränsen 60 år.
  • Män bör ha ett hemoglobinvärde på 135–195 g/liter, för kvinnor gäller 125–175 g/liter.
  • Män kan ge blod med 61 dagars mellanrum, kvinnor med 91 dagars mellanrum.
  • FRK:s blodtjänst har 10 blodgivningscentraler i landet och sex mobila enheter. En av dem rör sig regelbundet i Åboland.
  • Blodet skickas till blodtjänstcentralen i Helsingfors där blodets olika beståndsdelar separaras och undersöks. Därifrån skickas sedan blodpåsarna till sjukhus runtom i landet.
  • På webbplatsen www.blodtjanst.fi finns mera information om blodgivning och där kan man också följa med behovet av olika blodgrupper.

– Enligt planerna kommer det nya systemet att införas under våren, något exakt datum finns inte, säger Asplund.
På webbplatsen www.kanjagdonera.fi (eller genom att ringa det avgiftsfria infonumret 0800-05801) kan man med hjälp av att svara på några frågor snabbt och enkelt kolla om man är lämplig som blodgivare – men den slutliga bedömningen görs alltid först på plats av blodtjänsts personal efter hemoglobinmätning.
– Då någon frågar mig om att ge blod brukar jag säga att det egentligen inte känns alls. De som sticker i nålen är så pass skickliga att de kan sin sak. Däremot mår jag bättre efteråt. Det tar omkring 5 till 10 minuter per person att ge blod, berättar Karlstedt.
I Pargas sker blodgivningen i församlingshemmets stora sal, där man brukar inreda med åtta britsar. Som mest har man haft uppemot 40–50 personer i kö, men då man nu ökat på antalet besök till ett i månaden är köerna också kortare, eftersom det finns begränsningar på hur ofta man kan ge blod.
– Dessutom kan det vara bra att ibland ta en längre paus än minimitiden mellan blodgivningar, berättar Asplund.
Nästa blodgivningstillfälle i Pargas är i församlingshemmet tisdagen den 20 februari klockan 13–18.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*