Regionförvaltningsverket har mycket att anmärka på

Stadshuset. Arkivfoto.

De senaste två åren har Regionförvaltningsverket gett över 100 förpliktelser om att vidta åtgärder för att rätta till missförhållanden på olika arbetsplatser inom Pargas stad.
I en stad i samma storleksordning är det här helt exceptionellt, säger enhetschef Jukka Polari vid Regionförvaltningsverkets enhet för arbetarskydd.
– Det är helt i sin egen klass, ingen annanstans gör vi lika många inspektioner och tillsynsåtgärder. Tyvärr sköts inte allt som det borde i Pargas.
Inspektionerna kan handla om allt från dålig inomhusluft till nålhanteringen inom äldreomsorgen och säkerheten på arbetsplatsen.
Den senaste tiden har det också varit aktuellt med inspektioner som har med trivseln och arbetsklimatet att göra.
Vid en inspektion av familjeenheten i november konstaterar Regionförvaltningsverket att det förekommer trakasserier som påverkar arbetstagarnas hälsa och välmående på arbetsplatsen.
Den psykosociala belastningen har förvärrats och situationen på arbetsplatsen är klart olaglig skriver regionförvaltningsverket i sin rapport.
Arbetsgivaren måste senast den 30 april lösa situationen och vidta sådana åtgärder som avlägsnar det lagstridiga läget, kräver Regionförvaltningsverket.
– Det tycks finnas brister i ledarskapet, säger Polari.
Regionförvaltningsverket har också möjlighet att utfärda hot om vite för att ge tyngd åt kraven. Senast då brukar det hända något, säger Polari.
– I några fall har ingenting gjorts förrän saken har drivits till sin spets och vi till exempel har hotat med vite.
Samtidigt förvärras krisen inom barnskyddet. Den sista av fyra socialarbetare har sagt upp sig och trycket på ledningen inom Pargas stad ökar.
Tidigare anställda vittnar om mobbning, trakasserier och inkompetens inom såväl barnskyddet som vuxensocialarbetet.
Läs också:

Kim Lund, Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*