Öppen arkeologisk undersökning på gång

Pargas stad låter utföra en arkeologisk undersökning i centrum under denna vecka som utmynnar i en möjlighet för allmänheten att följa med det hela i eftermiddag.
Det gäller ett synligt element i stadsbilden: Kvarnholms kalkugnar. Gropen som ligger mellan två kullar är sannolikt ett kalkbrott.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljade i november Pargas stad tillstånd att rubba fornlämningen enligt § 11 i lagen om fornminnen. Kalkugnen ligger på en radhustomt där det planeras ett byggprojekt. Syftet är att uppföra ett radhus.
Fornlämningen är placerad i mitten av tomten och det är inte möjligt att skapa en trygg boendemiljö på tomten utan att rubba fornlämningen.
Kalkugnarnas ålder och konstruktion ska utredas.
Egentliga Finlands landskapsmuseum och Museiverket har gett sina utlåtanden om fornlämningen och stadens ansökan om tillstånd att rubba fornlämningen. Den arkeologiska inventeringen baserar sig på undersökningsplanen som godkänts av Museiverket.
Pargas stad har förutsatt att det under arbetet ordnas en undersökning som är öppen för allmänheten och där arkeologerna presenterar sitt arbete och undersökningsobjektet.
Det är företaget Oy Sigillum Ab med arkeologen Hanna-Maria Pellinen som ansvarig undersökningsledare. Hon påpekar att objektets karaktär har visat sig vara aningen annorlunda än man från början trott.
– För tillfället undersöker vi ett objekt i byn Söderby, där vi hittat ett litet dagbrott samt två mindre gropar med vallar. Det verkar dock inte som om där finns några stenkonstruktioner kvar om sådana ens någonsin funnit på området. Det kan med andra ord mycket väl handla om enbart kalkgropar avsedda för förvaring av kalk och inte alls ugnar som man tidigare trott, säger Pellinen.
Publiken är välkommen att följa de arkeologiska undersökningarna fredagen den 11 maj klockan 14–16. Adressen är Söderbybrinken 1.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*