Latest News

Flera trafikolyckor i fredags

I frredags (28.11) på eftermiddagen skedde en trafikolycka mellan en en bilist och cyklist vid korsningen av Vapparvägen och Norrgårdsvägen....

Julgatan är öppnad

Snön satte sin stämning till julgatans öppning i Pargas i dag. Med en fanfar från dragbasunen var det Gustav...

Orienterarna utkom med bok

Pargas IF:s orienteringssektion har i dagarna utkommit med en 100-årsjubileumsbok. Den mjukpärmade boken innehåller över 120 bilder, statistik, skildringar...