Prenumerera

Prenumerationsformulär

Jag önskar prenumerera på Pargas Kungörelser:

Porto inom Europa 1,00 €, porto utanför Europa 2,00 €.

Prenumeration

Startdatum (obligatoriskt)

Mottagare (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr och ort (obligatoriskt)

Telefon

E-post


Fyll i betalarens uppgifter om du beställer PK som gåva:

Betalare

Adress

Postnr och ort

Telefon

E-post


PK får kontakta mig per e-post / sms

Meddelande

En adressändring kan du göra genom att klicka här.

Om ni har problem med att sända denna blankett, kan ni också kontakta oss på adressen pren@fabsy.fi

Ni kan även ringa vårt kontor tfn (02) 274 9900, eller faxa (02) 231 1394.