Prenumerationsändring

Välj ärende (obligatoriskt)

Tid

Vid tillfällig adressändring och uppehåll ange
fr.o.m.
t.o.m.

Nuvarande adress

Namn (obligatoriskt)

Utdelningsadress (obligatoriskt)

Postnr och ort (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post

Land (obligatoriskt)

Nytt namn / ny / tillfällig adress

Namn

Utdelningsadress

Postnr och ort

Telefon

E-post

Land


PK/ÅU får kontakta mig per e-post / sms

Meddelande

Om ni har problem med att sända denna blankett, kan ni också kontakta oss på adressen pren@fabsy.fi

Ni kan även ringa vårt kontor tfn (02) 274 9900, eller faxa (02) 231 1394.