Om oss och kontaktinfo

Blev du utan tidning?
Ring vardagar kl. 06.00-16.30 till 02 269 3434

Pargas Kungörelser är medlem av Tidningarnas Förbund

Utgivare Förlags Ab Sydvästkusten

Adress Strandvägen 24, 21600 Pargas (redaktionen)

Ombrytning & kontor LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo

E-post pku(at)aumedia.fi

Webb www.pku.fi

Verkställande direktör Tom Simola, 050 558 2270, tom.simola(at)aumedia.fi

Ansvarig utgivare Tom Simola, 050 558 2270, tom.simola(at)aumedia.fi

Redaktörer

Mikael Heinrichs 050 306 2004, mikael.heinrichs(at)aumedia.fi

Tips och feedback till redaktionen kan du också ge via det här formuläret.

Annons- och prenumerationsservice

Strandvägen 16, Pargas (Partel)

Prenumerationsformulär (prenumerera via webben)

Annonsförsäljning

Annonskontoret (02) 274 9900, LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo (vardagar kl 9-12)

E-post annons(at)aumedia.fi

Ulf Bergman (02) 274 9938 / 0400 533 716, ulf.bergman(at)aumedia.fi

Upplaga

4 193 ex (99/-/-/1) UK 20.4.2017

Spridningsområde

Pargas med omnejd.

Utgivningsdag

Utkommer varje torsdag, dock med följande undantag 2018:

Onsdag 28.3 (ej 29.3), onsdag 9.5 (ej 10.5), onsdag 5.12 (ej 6.12) samt fredag 28.12 (ej 27.12).

Storutdelningar (stadens informationsbilaga Nytt ingår, delas ut till alla hushåll)

25.1, 1.3, 12.4, 14.6, 30.8, 18.10, 15.11, 13.12.

Mediekort

pdf-fil