Körerna gör en insats

Som barn i ditt hus heter konserten som Pargaskörerna – passande nog gemensamt – uppträder vid till förmån för Gemensamt ansvar-insamlingen söndagen den 26 mars i Pargas kyrka.