Tack och hej!

Det känns vemodigt att skriva den här spalten den här gången. Det är ett avsked jag skriver. Efter ett...