Havsörn och ejder

Ingen vill att havsörnar skall skjutas eller att häckningen störs, men det är säkert skäl att helt upphöra med vintermatningen och låta bestånden av ejder och havsörn komma i balans.