Maratonmöte om budgeten

kommunvapen pargas KopiaPargas stadsstyrelses möte på måndagen räckte över nio timmar, och under sex av dem var det budgeten för 2015 man gick igenom.
Det blev flera omröstningar, men ingen av dem handlade om något större budgetmoment, förklarar styrelseordförande Mikael Holmberg.
Den största förändringen till budgetförslagets tidigare form kom från stadsdirektören och gällde en investering på 128 000 euro för daghemsinventarier. Det här tillägget överförs från årets budget till nästa år.
Tandvården i Houtskär väckte diskussion. Tandläkarstolen från Houtskär tas bort, och Houtskärsborna får i framtiden uppsöka tandläkare i Korpo. Hittills har mottagning funnits någon timme per vecka i Houtstkär.
Den här förändringen gillade inte Christer Friis, SFP, men i omröstningen förlorade hans motförslag med 7 mot 4. Han fick understöd av SDP och Gröna. Läkartjänster erbjuds också i fortsättningen i Houtskär, men i momentet ingår en strykning på 10 000  euro i utgifter för de läkarutrymmen som används i Houtskär.
Cornelius Colliander, Gröna, ville lägga till 40 000 för köp av Kårkullatjänster, och han motsatte sig en minskning av anslaget för färdtjänster med 30 000, men hans motförslag fick endast understöd av Carita Henriksson, SDP.
Carita Henriksson gjorde också ett motförslag angående minskningen av platserna på Malmkulla (5 platser) men hennes förslag fick inget understöd. Platsbehovet har minskat, konstaterar Holmberg.
I fråga om kosthållet blev det också ett par omröstningar. Daghemmet Karusellen i Nagu ska också få utdelningskök och mat från Grannas-köket, men det här protesterade Carita Henriksson emot. Hon fick understöd av Widar Nyberg, SDP och Paola Fraboni, obunden, men blev alltså i minoritet 3 mot 8.
Stadshusets restaurang Kabyssen tyckte Henriksson att kunde stängas, eller att man skulle ta in en privat aktör och sköta Kabyssen.  Förslaget fick understöd av Widar Nyberg men förföll med rösterna 9 mot 2.
I fullmäktige behandlas budgeten den 9 december.
Några nyckeltal i Pargasbudgeten:
Skattesatsen i Pargas är 19,75 också år 2015.
Fastighetsskatteprocenterna har höjts till 1,5 för fritidsbostäder och 0,47 för fast bostad.
Skatterna för 2015 beräknas trots det bara ge 1,5 miljon euro (2,4 %) mer än i budgeten för år 2014 .
Statsandelarna beräknas minska med 1 miljon euro i förhållande till statsandelarna i år. Totalt ger statsandelarna drygt 30 miljoner.
Investeringarna uppgår till 7,7 miljoner brutto och kräver tilläggslån på cirka 2,5 miljoner.
Driftsutgifterna totalt beräknas bli  dryga 116 miljoner euro.